W związku z wstrząsami sejsmicznymi w Reykjanes ogłoszono stan zagrożenia w Almannavarnir (Agencja Ochrony Ludności)

Radzenie sobie z konfliktami

Nieporozumienia lub kłótnie często stają się powodem przemocy. Życie pełnie jest nieoczekiwanych wydarzeń i problemów, które mogą powodować kłótnie. Nie zawsze możemy sytuacje te kontrolować. Możemy natomiast kontrolować w jaki sposób reagujemy na te konflikty.

Jeśli spostrzeżemy, że konflikt sprawia, że czujemy się zdenerwowani, dobrym pierwszym krokiem jest głębokie oddychanie i policzenie do dziesięciu, zanim zareagujemy.

Agresja

Często zdarza się, że gdy jesteśmy mocno zdenerwowani stajemy się agresywni. Czasem czujemy chęć zaatakowania osoby, którą utożsamiamy z naszymi uczuciami.

Agresja jest mechanizmem obronny. Często pojawia się, gdy czujemy się bezradni i chcemy przejąć kontrolę nad sytuacją. Agresja często wywodzi się z innych silnych emocji. Kiedy nauczymy się kontrolować swoją agresję, możemy zapobiec brutalnym zachowaniom.

Kroki, które pomogą Ci kontrolować agresję :

1. Naucz się rozpoznawać przyczyny i objawy agresywnych zachowań

Kiedy odczuwasz złość, w Twoim ciele zachodzi wiele różnych procesów: napinają się mięśnie, wzrasta ciśnienie krwi oraz przyśpiesza puls. Nasilają się wszystkie nasze reakcje. Co najważniejsze, zmniejsza się również nasza zdolność logicznego myślenia oraz rozumienia. Cała nasza uwaga skierowana jest ku rzeczy lub osobie, którą oskarżamy o wywołanie złości.

2. Reaguj odpowiednio

W momencie, w którym czujemy, że agresja zaczyna przejmować kontrolę należy pamiętać, że jesteśmy w stanie to zmienić. Możemy usiąść, ściszyć głos i wziąć głęboki oddech. Możemy również zdecydować się na wyjście z sytuacji konfliktowej. Agresja rodzi agresję i tylko pogarsza złą sytuację.
 Ważnym jest, aby takim sytuacjom zapobiegać. Brzmi to bardzo prosto, ale wymaga dużo regularnej praktyki.

3. Kiedy nie udało Ci się powstrzymać agresywnego zachowania, weź odpowiedzialność za swoje czyny i wynieś lekcje na przyszłość

Nauka rozpoznawania konfliktów i zmiany sposobu, w jaki na nie reagujemy wymaga czasu i regularnej praktyki. Czasami nam się nie uda. Kiedy konflikt już ucichł, najprostszym rozwiązaniem jest przejście do porządku dziennego i udawanie, że nic się nie stało. Niestety w ten sposób pielęgnujemy cykl przemocy. Przyznanie się do winy i poniesienie konsekwencji za swoje zachowania wymaga odwagi, jednak jest to jedyna droga, aby zapobiec pojawianiu się przemocy w przyszłości.

Czy stosuje przemoc w związku?

Dlaczego ludzie dopuszczają się przemocy?

Przemoc to wyuczone zachowanie. Niektórzy wynoszą ją z domu rodzinnego, inni ze swojego środowiska, kultury lub z powodu systemowej nierównowagi sił w społeczeństwie. Wpływy zewnętrzne, takie jak alkohol, narkotyki i stres, mogą przyczyniać się do wszczynania przemocy, ale nigdy nie są jej przyczyną. Każda osoba jest odpowiedzialna, za to czy dopuści się przemocy czy też nie.

Możliwe motywy przemocy

- Kontrolowanie innej osoby, jej działań oraz uczuć.

-Poczucie, że własne uczucia i potrzeby są ważniejsze niż potrzeby i uczucia innych. -Obawa przed utratą szacunku, jeśli nie jest się u władzy.
 -Przekonanie, że agresja jest normalnym zachowaniem.

-Nieznajomość innych sposobów radzenia sobie z gniewem i rozczarowaniem

Pomimo tego, że często łatwo znaleźć jest przyczynę przemocy, nigdy nie jest ona usprawiedliwiona i zawsze jest ona winą osoby, która ją popełnia. Oduczenie się agresywnych zachowań i zmiana perspektywy może wydawać się trudne. Pierwszym krokiem jest chęć zmiany własnego zachowania oraz wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny. Kolejnym etapem może być skorzystanie z pomocy psychologa lub Heimilisfriður, który specjalizuje się w terapii osób dopuszczających się przemocy w związkach intymnych.

Terapia osób dopuszczających się przemocy

Heimilisfriður oferuje terapię sprawcom przemocy domowej wszystkich płci. Jedynym wymogiem jest chęć zmiany agresywnego zachowania i rozwiązania własnych problemów. Heimilisfriður pomaga w terapii przy wszystkich formach przemocy, takich jak przemoc emocjonalna, fizyczna i seksualna.

Terapia opiera się z reguły na indywidualnym doradztwie, ale w razie potrzeby oferowane są również terapie dla par.

Pamiętaj, że możesz uzyskać pomoc i zmienić życie swoje i swoich bliskich.

Pamiętaj, że możesz uzyskać pomoc i zmienić życie swoje i swoich bliskich.

Historia Tomasza

Tomasz nie jest prawdziwą osobą, a przedstawiona historia opiera się na wywiadach z osobami, które dopuszczały się przemocy w związkach intymnych. Osoby dopuszczające się przemocy, mogą zmienić swoje zachowanie, szukając pomocy u specjalistów.

Skutki prawne

W przypadku wystąpienia przemocy w związku, często wzywa się policję. Napaść fizyczna, napaść na tle seksualnym, groźby, zniszczenie mienia, naruszenie prawa opiekuńczego dziecka i oszustwa mieszczą się w policyjnej definicji przemocy domowej. Mimo nazwy, przemoc domowa niekoniecznie musi odbywać się w domu, znaczenie ma natomiast w jaki sposób sprawca i ofiara są powiązani. Przemoc domowa bywa też nazywa przemocą ze strony partnera.

Pierwsza interwencja władz

Policja składa wizytę i wzywa na miejsce detektywa, który kontynuuje śledztwo. Jeśli Ty bądź Twój partner nie porozumiewacie się w języku islandzkim, zostanie Wam przydzielony tłumacz.

Ochrona dzieci i pomoc społeczna

  • Jeśli w domu znajdują się dzieci, na miejsce zostają wysłani pracownicy Agencji Ochrony Dzieci oraz Pomocy Społecznej.
  • Jeśli dzieci są spokrewnione z mieszkańcami, pracownik socjalny udaje się na miejsce i powiadamia się o tym Agencję Ochrony Dzieci.
  • Jeśli w domu nie ma dzieci, mieszkańcom oferuje się wsparcie ze strony Pomocy Społecznej.

Śledztwo na miejscu zdarzenia

Jeśli dopuścisz się przemocy domowej, policja rozkaże Ci opuścić miejsce zdarzenia bądź dokona aresztu. Urazy oraz wszelkie uszkodzenia mienia są fotografowane na miejscu zdarzenia. Przesłuchuje się świadków oraz ofiarę. Policja może zdecydować o


kontynuacji dochodzenia w sprawie incydentu lub zażądać nałożenia na Ciebie zakazu zbliżania, nawet jeśli ofiara wycofa zarzuty czy też odmówi współpracy z policją.

Masz prawo do obrońcy, który może być obecny podczas przesłuchania przez policję. W przypadku wydania zakazu zbliżania lub rozkazu opuszczenia miejsca zdarzenia zostaniesz poinformowany o wszelkich okolicznościach z tym związanych. W niektórych przypadkach składana jest deklaracja, w której sprawca pisemnie deklaruje się nie zbliżać do ofiary bądź też opuścić miejsce zdarzenia. Oświadczenie to nie ma skutków prawnych, aczkolwiek jeśli złamiesz zawarte w nim przepisy, może zostać złożony przeciwko Tobie oficjalny zakaz zbliżania lub wydalenie z miejsca zamieszkania.

Kontynuacja dochodzenia

Policja

Po wstępnej interwencji policyjnej możesz oczekiwać kontaktu ze strony policji, która zachęci Cię do szukania pomocy w programach takich jak Heimilisfriður lub Taktu skrefið. Jeśli zdecydujesz się szukać wsparcia w powyższych programach, możesz ubiegać się o otrzymanie wsparcia finansowego.

Opieka Społeczna

Jeśli sytuacja tego wymaga, wzywa się również opiekę społeczną, która wraz z policją ocenia warunki mieszkaniowe i stan psychiczny mieszkańców. Ofiara przemocy jest również przesłuchiwana i badana pod kątem nowych obrażeń. Jeśli wciąż przebywasz w miejscu zamieszkania, zostaniesz ponownie przesłuchany. Jeśli wydano wobec Ciebie zakaz zbliżania lub wydano nakaz opuszczenia mieszkania, policja sprawdzi, czy zastosowałeś się do tych nakazów.

Barnavernd

Ef börn eru á heimilinu kemur barnavernd að málinu til að tryggja öryggi barna og veita þeim stuðning. Barnavernd ber að kanna aðstæður og líðan barna í heimilisofbeldismálum og er það meðal annars gert með því að ræða við alla fjölskyldumeðlimi. Barnavernd mun boða þig í viðtal þar sem farið verður yfir heimilisofbeldið og stöðu fjölskyldunnar til þess að meta viðbragðsaðgerðir og stuðningsúrræði.

Algengustu stuðningsúrræði barnaverndar í heimilisofbeldismálum eru:

  • Stuðningur við geranda að sækja sérhæfða sálfræðimeðferð þar sem unnið er með ofbeldishegðun, eins og hjá Heimilisfrið.
  • Stuðningur við þolanda að sækja sálfræðiviðtöl.
  • Sálfræðiviðtöl fyrir börn þar sem þau fá fræðslu og stuðning vegna heimilisofbeldis.
  • Fjölskyldu- eða paraviðtöl hjá fjölskyldufræðingi.

Wynik procesu

Kiedy policja prowadzi dochodzenie w sprawie, może zostać ona rozwiązana na dwa sposoby:

1. Sprawa zostaje oddalona

Policja może zdecydować się na oddalenie sprawy, jeśli nie ma podstaw, aby kontynuować dochodzenie. Jeżeli policja zakończy śledztwo, oskarżyciel może wycofać sprawę, jeśli uzna dowody za niewystarczające lub uważa, że istnieje małe prawdopodobieństwo zakończenia sprawy skazaniem.

2. Wyrok

Jeśli uzna się, że Twoja sprawa może prowadzić do wyroku skazującego, zostaje wydane formalne oskarżenie. Następnym krokiem jest stawienie się przed sądem, który to po zakończeniu postępowania wydaje wyrok. Wyrokiem może być uniewinnienie bądź też skazanie. Wyrokiem skazującym za przemoc domową może być kara w zawieszeniu lub kara pozbawienia wolności i odszkodowanie na rzecz ofiary.

Zasoby

Heimilisfriður

Heimilisfriður (ośrodek terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową) oferuje terapię dla wszystkich osób, które stosują przemoc w swoim najbliższym otoczeniu.

1717

1717 to telefon zaufania oraz czat online Czerwonego Krzyża, dostępny 24 godziny na dobę, jeśli chcesz z kimś porozmawiać.

Centra Obsługi Miasta Reykjavik

Centra Obsługi w Reykjaviku (Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar) oferują doradztwo socjalne i rodzinne dla dzieci i rodzin. Można tam uzyskać pomoc w związku z przemocą.

Zaprzestać wykorzystywania seksualnego

Seks powinien opierać się na szacunku i dobrym porozumieniu partnerów, gdzie szanowane są pragnienia obu stron. Szanowanie granic innych osób ma fundamentalne znaczenie dla zdrowego związku.