W związku z wstrząsami sejsmicznymi w Reykjanes ogłoszono stan zagrożenia w Almannavarnir (Agencja Ochrony Ludności)

Obowiązki Neyðarlínan

 • Menadżerowie firmy powinni stanowić pozytywny precedens we wszelkiej komunikacji.
 • Menadżerowie firmy zobowiązani są do informowania pracowników o tym, że jakakolwiek forma znęcania się nie będzie tolerowana w miejscu pracy.
 • Informowanie i edukowanie personelu o przyczynach i konsekwencjach znęcania się i molestowania oraz zasadach mających zastosowanie w wypadku wystąpienia tego typu zachowania w miejscu pracy.
 • Dołożenie wszelkich starań, aby zapobiegać tworzeniu się sytuacji, które mogą prowadzić do znęcania się lub innego typu niewłaściwego zachowania.
 • Dążenie do utrzymania pozytywnej atmosfery oraz stworzenia kultury miejsca pracy, która opiera się na dobrej komunikacji, szacunku i tolerancji wobec ludzkiej różnorodności.
 • Zachęcanie personelu, który padł ofiarą znęcania, do zwrócenia się o pomoc do specjalistów, takich jak psycholog lub lekarz, w celu omówienia problemu i potwierdzenia ich stanu.
 • Posiadanie jasnej procedury postępowania w sprawach dotyczących znęcania, molestowania seksualnego i wykorzystywania.
 • Menadżerowie powinni przynajmniej raz w roku oferować indywidualne spotkania z pracownikami, podczas których omawiane są te kwestie.
 • Regularne spotkania z pracownikami, podczas których omawiane są kwestie wewnętrzne.

Obowiązki personelu Neyðarlínan

 • Traktowanie wszystkich z szacunkiem i przestrzeganie kodeksu postępowania w miejscu pracy oraz polityki równości.
 • Przyczynianie się do powstrzymania niepożądanych zachowań, które mogą prowadzić do znęcania, na przykład poprzez próby rozwiązywania nieporozumień pojawiających się w komunikacji oraz zwracanie uwagi na niewłaściwy język lub zachowanie.
 • Okazywanie wsparcia tym, którzy są niesprawiedliwie traktowani i nie branie udziału w negatywnych dyskusjach o współpracownikach.
 • Poinformowanie kierownika lub przedstawiciela zarządu, jeśli uważają, że doświadczyli znęcania, nękania lub molestowania.
 • Poinformowanie przełożonego, jeśli istnieje podejrzenie znęcania, nękania, molestowania lub innego niewłaściwego zachowania w miejscu pracy.

Plan reakcji Neyðarlínan

 1. Menedżer jest zobowiązany do jak najszybszego reagowania na wszystkie skargi dotyczące znęcania, zastraszania lub molestowania oraz do okazywania uczciwości i bezstronności podczas rozwiązywania drażliwych kwestii.
 2. Przed podjęciem jakichkolwiek działań kwestia ta powinna być omówiona z ofiarami i sprawcami. Pracownicy otrzymają informacje dotyczące usług psychologicznych, jeśli uznają, że są one potrzebne.
 3. W miarę możliwości należy dążyć do rozwiązania problemu w sposób nieformalny przed wkroczeniem na drogę formalną. Kierownicy odpowiednich działów muszą zostać poinformowani o sytuacji.
 4. Jeśli występuje taka potrzeba, bezstronna strona zostanie poproszona o ocenę sytuacji i znalezienie rozwiązania.
 5. Jeśli incydent zostanie uznany za poważny i ofiara się na to zdecyduje, zostanie on zgłoszony na policję.
 6. Poważne i powtarzające się znęcanie i zastraszanie może skutkować ostrzeżeniem lub nawet zwolnieniem z pracy.

Skontaktuj się z nami