Granice i zgoda

Seks opiera się na równości i dobrej komunikacji, w której szanuje się pragnienia obu stron. Nigdy nie jest w porządku błagać lub zmuszać kogoś do seksu, niezależnie od tego, czy jesteśmy w związku, czy nie. Obie osoby muszą czuć się dobrze mówiąc o swoich granicach. Wyśmiewanie się z potrzeb innych ludzi, mówienie, że są głupi lub reagując na ich potrzeby w niezręczny sposób jest brakiem szacunku.

Zgoda na seks jest niezwykle ważna, a przede wszystkim niezbędna, aby każdy czuł się dobrze. Ale czym właściwie jest zgoda?

  • Mówienie o tym, czego chcemy i słuchanie drugiej osoby: przed, w trakcie i po stosunku.
  • Proszenie o pozwolenie zamiast zakładanie, że możesz coś zrobić.
  • Pytanie drugiej osoby, co jej się podoba i co chce robić, nawet jeśli wcześniej spaliście już razem. Ludzie nie zawsze chcą powtarzać te same czynności.
  • Zgoda może być wyrażona słowami lub mową ciała. Jeśli druga strona milczy, jest niepewna lub mówi „może”, nie jest to zgoda.
  • Zgoda oznacza, że ​​druga strona jest świadoma. Osoby śpiące, bardzo pijane lub nieprzytomne nie mogą wyrazić zgody.

Nie respektujesz granic, jeśli:

  • Wywierasz presję na drugą osobę, aby robiła rzeczy, których nie chce robić, na przykład grożąc lub wywołując poczucie winy.
  • Sprawiasz, że ​​druga osoba czuje, że jest ci winna seks lub jakieś seksualne zachowanie, na przykład dlatego, że dałeś jej prezent, zrobiłeś jej przysługę lub zaprosiłeś na randkę.
  • Ignorujesz granice, które zostały wyznaczone werbalnie lub fizycznie, na przykład, jeśli dana osoba oddala się od ciebie lub cię odpycha.

Nie ma znaczenia, czy dana osoba powiedziała ci wcześniej coś innego – ludzie mają prawo zmienić zdanie. Zgodnie z prawem gwałt jest definiowany przez zgodę, co oznacza, że każda forma stosunku seksualnego jest gwałtem, jeśli nie ma zgody. Stąd też zgoda jest kluczowym elementem w każdym kontekście seksualnym.

Pornografia może zacierać granice między seksem a przemocą seksualną

Czy zastanawiałeś się, jak pornografia wpływa na twoje oczekiwania dotyczące seksu? Albo czy pornografia wpływa na to, jak patrzymy na własne ciała? Czy to możliwe, że pornografia zaciera granice i wpływa na wymagania, jakie stawiamy naszym partnerom seksualnym?

Napastowanie seksualne

Jeśli przekraczamy czyjeś granice w sposób seksualny, jest to napastowanie. Czasami może być trudno zrozumieć, czy dochodzi do napastowania seksualnego, ale definiuje je poczucie ofiary. Oznacza to, że zachowanie jest niepożądane i nie ma zgody osoby, która pada ofiarą. Chociaż możemy uważać coś za dobre lub zabawne, nie oznacza, że ​​inni czują to samo. Nigdy nie powinniśmy inicjować aktów seksualnych, jeśli nie mamy na to zgody.

Przykładami napastowania seksualnego są: komentarze lub żarty o charakterze seksualnym, wysyłanie intymnych zdjęć, seksting, gwizdanie na kogoś, dotykanie, uporczywe zaproszenia na randki i tym podobne.

Seksting i intymne zdjęcia

Jeśli wysyłamy osobie materiały o charakterze seksualnym bez zgody, jest to przemoc seksualna. Mogą to być zdjęcia, filmy lub tekst pisany. To samo dotyczy rozpowszechniania takich materiałów bez zgody, nagrywania takich materiałów bez zgody lub wymuszania takich materiałów bez zgody. To wszystko uznawane jest za przestępstwo.

Ważne jest, aby być zgodnym, jeśli chodzi o publikowanie zdjęć i wiadomości o charakterze seksualnym oraz szanowanie granic innych osób. Nie wywieraj presji ani nie wysyłaj materiałów, których druga osoba się nie spodziewa. Ta osoba musi zdecydować się na udział w seksualnej komunikacji online. Nawet jeśli chcesz być zaangażowany w takie relacje, musisz szanować prawo innych do podejmowania własnych decyzji.

Mity o ludziach stosujących przemoc

Ci, którzy gwałcą i stosują przemoc najczęściej nie są „potworami”, ale normalnymi ludźmi, często nam bliskimi. Pracownicy socjalni opieki nad sprawca i ofiara twierdzą, że kultura gwałtu i nadużycia nie zostaną wyeliminowane jedynie poprzez rzucenie światła na sprawców i stworzenie kultury, w której mogą i muszą brać odpowiedzialność za swoje czyny.

Osoby stosujące przemoc to zazwyczaj „zwykli” ludzie

Ofiary opisują swoich sprawców.

Konsekwencje prawne

Jeśli stosujesz przemoc seksualna, może to skutkować interwencją policji. Przestępstwa na tle seksualnym są uważane za jedne z najpoważniejszych przestępstw w Islandii. Gwałt i maltretowanie dzieci to drugie po zabójstwie najpoważniejsze przestępstwa. Ich konsekwencje mogą pozostawić ślad na ofierze na całe życie.

To, co policja zalicza do przestępstw na tle seksualnym, to naruszenia związane z wolnością seksualną człowieka, na przykład gwałt, wykorzystanie seksualne dziecka, cyfrowa przemoc seksualna i poniżające traktowanie, takie jak molestowanie, wulgarna mowa, obnażanie się i podglądanie.

Śledztwo

Dochodzenie zależy od okoliczności i charakteru sprawy. Na przykład podejście do gwałtu i poniżającego traktowania jest inne. Dzieci, które nie ukończyły 15 lat, nie są prawnie uważane za oskarżonych.

Gwałt

W pierwszej kolejności ofiara jest przesłuchiwana, aby rzucić światło na to, co się stało. Uzyskuje się informacje o miejscu, czynie i kim jest sprawca. Następnie policja może cię aresztować, aby zapobiec sfałszowaniu dowodów oraz przesłuchać. Masz prawo do pomocy prawnika, który może być obecny przy przesłuchaniu policyjnym.

Jeśli do naruszenia doszło niedawno, będziesz musiał zgłosić się na badanie kryminalistyczne lub lekarskie. Na takim badaniu pobierane są próbki krwi, włosów, próbki z narządów płciowych oraz szuka się śladów naskórka pod paznokciami.

Kolejnym krokiem w śledztwie są oględziny miejsca zdarzenia oraz zebranie zeznań świadków. Często uzyskuje się dowody elektroniczne, którymi mogą być nagrania z kamer monitoringu i komunikacja elektroniczna między tobą a ofiarą, przed i po przestępstwie.

Istnieje również możliwość, że twój dom zostanie przeszukany, mimo że nie jest on miejscem przestępstwa. Poszukuje się tam dowodów przydatnych do śledztwa. Policja w ramach przeszukania może zatrzymać twój telefon i komputer.

Policja może podjąć decyzję o kontynuowaniu śledztwa, nawet jeśli ofiara postanowi wycofać zarzuty lub odmówi współpracy.

Zakończenie sprawy

Gdy policja otrzymuje sprawę do zbadania, może zakończyć się ona na dwa sposoby:

1. Odrzucenie pozwu

Policja może podjąć decyzję o wstrzymaniu śledztwa, jeśli nie ma podstaw do kontynuowania. Natomiast jeżeli policja zakończy śledztwo i przekaże je prokuratorowi, to on nadal może umorzyć sprawę, jeżeli uzna ze nie ma wystarczających dowodów do skazania.

2. Oskarżenie

Jeśli uzna się, że Twoja sprawa może zakończyć się wyrokiem skazującym, zostanie wydany formalny akt oskarżenia. Wtedy masz obowiązek stawić się w sądzie rejonowym i przedstawić swoje stanowisko. Po przeprowadzeniu postępowania sądowego zostanie wydany wyrok. Może to oznaczać uniewinnienie lub skazanie. Skazanie za przemoc seksualną może być karą warunkową lub bezwarunkową wraz z wypłatą odszkodowania.

Zasoby

Podejmij kroki

Taktu skrefið (Zrób krok) to grupa psychologów, która pomaga ludziom martwiących się o swoje zachowanie seksualne lub tych, którzy dopuścili się wykorzystania seksualnego wobec kogoś.

Heimilisfriður

Heimilisfriður (ośrodek terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową) oferuje terapię dla wszystkich osób, które stosują przemoc w swoim najbliższym otoczeniu.

1717

1717 to telefon zaufania oraz czat online Czerwonego Krzyża, dostępny 24 godziny na dobę, jeśli chcesz z kimś porozmawiać.

Nielegalne zachowanie w sieci

Jeśli martwisz się o to, że oglądałeś zdjęcia dzieci o charakterze seksualnym bądź też prowadziłeś rozmowy o takim charakterze z osobami poniżej 18 roku życia, pamiętaj, że możesz zgłosić się po pomoc, aby zmienić swoje zachowanie.