Przemoc wobec osób starszych

Z badań wynika, że ​​osoby starsze częściej doświadczają przemocy niż młodsze pokolenia. Zmiany we wzorcach rodzinnych we współczesnym społeczeństwie mogą prowadzić do trudności emocjonalnych i finansowych seniorów. Sytuacja osób starszych może stać się jeszcze bardziej skomplikowana jeśli osoby starsze z obawy przed życiem w samotności, nie skarżą się na wykorzystywanie lub wręcz przemoc ze strony krewnych lub opiekunów.

Przemoc może być różna.

  • Przemoc psychiczna ma miejsce wtedy, gdy ktoś Ci grozi, poniża Cię lub sprawia, że ​​czujesz się źle.
  • Przemoc fizyczna jest wtedy, gdy ktoś sprawia Ci ból, na przykład szczypie, bije z pięści, trzyma Cię, kopie, bije lub wykorzystuje Twoje leki. Gdy doświadczasz urazów, skaleczeń, niewyjaśnionych obrażeń, oparzeń i złego stanu skóry to również jest przemoc fizyczna.
  • Wykorzystywanie seksualne ma miejsce wtedy, gdy ktoś Cię molestuje, zmusza Cię do robienia ​​rzeczy na tle seksualnym, jakich nie chcesz robić, lub gdy z powodu niepełnosprawności nie jesteś w stanie wyrazić swojego sprzeciwu.
  • Przemoc finansowa ma miejsce wtedy, gdy ktoś oszukuje Cię finansowo, kradnie lub niewłaściwie wykorzystuje Twoje pieniądze, lub wywiera presję, aby rozporządzać Twoimi pieniędzmi. Kiedy nie zostają Ci zapewnione podstawowe rzeczy, brakuje pieniędzy na rzeczy potrzebne do życia lub podpisujesz dokumenty bez zrozumienia ich zawartości.
  • Przemoc cyfrowa ma miejsce wtedy, gdy ktoś używa urządzeń lub technologii do monitorowania, grożenia, nękania lub poniżania Cię.
  • Zaniedbanie ma miejsce wtedy, gdy nie dba się odpowiednio o opiekę nad osobą lub jej lekarstwa. Jeżeli osoba starsza jest ewidentnie niedożywiona lub odwodniona, źle ubrana, nie otrzymuje opieki w związku z chorobą lub obrażeniami, to także jest to zaniedbanie. Także, gdy opiekun nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych osoby starszej.

Możesz skontaktować się z 112, jeśli uważasz, że ktoś naruszył Twoje prawa lub stosuje przemoc.

Możesz porozmawiać z 112 przez czat online, jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą przemocy.

Policja pracuje nad poprawą serwisu usług dla osób starszych, które padły ofiarą przemocy.

W ostatnich latach nastąpiła poważna zmiana w podejściu policji do przypadków przemocy. W przeszłości sprawcom poświęcano więcej uwagi, ale dzięki wysiłkom i edukacji policji więcej uwagi zaczęto poświęcać ofiarom. Niedawno wydział analityczny Krajowego Komisarza Policji opublikował raport, który przedstawia jasny obraz sytuacji względem przemocy wobec osób starszych, nie tylko w świetle wpływu koronawirusa na społeczeństwo islandzkie.

Władze pracują obecnie nad różnymi środkami zwalczania przemocy wobec osób starszych. Celem jest lepsza ochrona wrażliwych grup osób starszych przed przemocą i ułatwienie im uzyskania pomocy.

1717

1717 to telefon zaufania oraz czat online Czerwonego Krzyża, dostępny 24 godziny na dobę, jeśli chcesz z kimś porozmawiać.

Bjarkarhlíð

Bjarkarhlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

Bjarmahlíð w Akureyri

Bjarmahlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

Przemoc w najbliższym otoczeniu

Przemoc jest wtedy, gdy ktoś robi coś, co Cię rani lub sprawia, że ​​czujesz się źle. Przemocą w bliskim otoczeniu nazywamy, kiedy sprawca jest związany z Tobą lub spokrewniony, na przykład twój małżonek, były partner, członek rodziny lub opiekun. Przemoc występuje niezależnie od płci, wieku, orientacji seksualnej czy innych czynników.Przemoc jest różnorodna.

Manneskja í fjötrum. Hún er með lokuð augu og er leið á svipinn og heldur þétt utan um sig. Rauður þykkur borði er vafinn utan um hana.