Zmuszanie do działalności przestępczej jest jedną z wielu form handlu ludźmi.

Zmuszanie do działalności przestępczej, może występować gdy ktoś:

  • Wysyła cię do różnych miejsc w celu produkcji lub sprzedaży narkotyków.
  • Zmusza Cię do żebrania, kradzieży ze sklepów lub okradania innych ludzi.
  • Zmusza Cię ( groźbami lub przemocą) do popełnienia przestępstwa.
  • Odmawia wydania czegoś, od czego jesteś uzależniony (na przykład narkotyków lub alkoholu), w wypadku gdy odmówisz popełnienia przestępstwa.
  • Zmusza Cię do importowania lub eksportowania leków.

112 jest bezstronny i chętny do pomocy, jeśli wiesz o handlu ludźmi. Skontaktuj się z nami teraz.

Czy rozpoznajesz przemoc?

Zobacz więcej historii
Maður horfir niður fyrir sig

Michael

Michael właśnie przeprowadził się na Islandię za pośrednictwem swojego partnera Freda, który obiecał mu pracę i zakwaterowanie. Początkowo sprzątanie odbywało się w niepełnym wymiarze godzin, ale wkrótce Fred zabrał go na nocną przejażdżkę samochodem, aby obejrzeć domy w dzielnicach miasta. Pewnego razu Fred rzucił wyzwanie Michaelowi, sugerując, aby włamał się razem z Kubańczykiem do jakiegoś domu. Fred zagroził, że jeśli tego nie zrobi, skrzywdzi dzieci Michaelsa, przebywające w jego ojczystym kraju. Michael boi się Freda, więc nadal włamuje się do domów, wybranych przez Freda. Michael nie ośmiela się sprzeciwić Fredowi, chociaż Fred czerpie wszystkie zyski z włamania i cały czas mu grozi

Czy to jest przemoc? Wybierz swoją odpowiedź:

Rodzaje handlu ludźmi

Handel ludźmi może być bardzo nieoczywisty i objawiać się na wiele sposobów. Zdarza się, że poszkodowani są ofiarami więcej niż jednego rodzaju handlu ludźmi.

1717

1717 to telefon zaufania oraz czat online Czerwonego Krzyża, dostępny 24 godziny na dobę, jeśli chcesz z kimś porozmawiać.

Policja

Policja pomaga ofiarom przemocy. Przemoc w najbliższym otoczeniu traktowana jest przez policję bardzo poważnie.

Centrum Praw Człowieka

W Centrum Praw Człowieka imigranci mogą uzyskać bezpłatne porady prawne.

Małżeństwo z przymusu

Małżeństwo z przymusu ma miejsce, kiedy ktoś zmusza Cię do zawarcia małżeństwa, aby samemu czerpać z tego korzyści. Korzyści te mogą obejmować na przykład uzyskanie pozwolenia na pobyt lub też obywatelstwa.