Konsultacje dla ofiar przemocy

Oddział ratunkowy przyjmuje każdego kto jest chory, ranny lub potrzebuje nagłej opieki medycznej.

Pracownicy socjalni udzielają tam również osobom borykającym się z problemami społecznymi i ich rodzinom konsultacji. Jako przykłady problemów społecznych można przytoczyć:

  • przemoc domową
  • przemoc seksualną
  • problemy natury psychicznej
  • problemy związane z nadużywaniem środków odurzających
  • bezdomność
  • uchodźstwo
  • problemy dotyczące wniosku o azyl
  • sprawy dotyczące opieki nad dziećmi

Rola pracowników socjalnych jest ważnym uzupełnieniem usług świadczonych ofiarom przemocy. Inni pracownicy szpitala i specjaliści konsultują się z nimi w celu uzyskania wskazówek i porad. Ofiary przemocy domowej przyjmowane są w całym kraju.

Pracownicy socjalni przeprowadzają wywiad z ofiarą, analizują sytuację i bezpieczeństwo ofiary w przypadku, kiedy ta zamierza wrócić do domu, wskazują jej stosowne rozwiązania i udzielają informacji o możliwej pomocy. Sytuacja u ofiar jest monitorowana poprzez rozmowy telefoniczne. W przypadku, gdy pracownicy socjalni są nieobecni w momencie zgłoszenia się ofiary, wzywany jest pracownik dyżurny, będący zawsze gotowy do pomocy.

Z oddziałem ratunkowym można kontaktować się bezpośrednio pod numerem 543 1000, jednak nagłe wypadki należy zgłaszać pod numerem 112.

Ogólne usługi pogotowia ratunkowego

W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pacjentom, są oni przyjmowani w zależności od charakteru i wagi choroby lub urazu. Pielęgniarka bada i ocenia pacjentów zgodnie z określonym systemem identyfikacji schorzeń, a najpoważniejsze przypadki są leczone w pierwszej kolejności.

Świadczone są również usługi ambulatoryjne w godzinach8-16 od poniedziałku do piątku. Jest to leczenie uzupełniające dla osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy były pod opieką lekarza ortopedy i medycyny ratunkowej lub otrzymały skierowanie od specjalisty spoza szpitala. W każdym innym przypadku nie ma możliwości umówienia wizyty ambulatoryjnej.

Jeśli ktoś doznał zatrucia, można kontaktować się bezpośrednio z ośrodkiem toksykologii pogotowia ratunkowego pod numerem telefonu 543 2222. Dobrze jest uzyskać informacje o nazwach zażytych leków lub substancji, kiedy doszło do zatrucia, a także o wieku i wadze pacjenta.

Pogotowie ratunkowe dla ofiar przemocy seksualnej w Akureyri

Pogotowie ratunkowe w szpitalu w Akureyri przyjmuje wszystkich, którzy zostali zgwałceni, doświadczyli próby gwałtu lub innej przemocy seksualnej.

Pogotowie ratunkowe dla ofiar przemocy seksualnej

Pogotowie ratunkowe dla ofiar przemocy seksualnej jest otwarte dla wszystkich, którzy padli ofiarą gwałtu, próby gwałtu lub innej przemocy seksualnej.

Bjarkarhlíð

Bjarkarhlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna ma miejsce wtedy, gdy ktoś sprawia Ci ból, na przykład szczypie, kopie, popycha lub bije. Grożenie lub straszenie, że Ci coś zrobi to także przemoc fizyczna.

Manneskja í fjötrum. Hún er með lokuð augu og er leið á svipinn og heldur þétt utan um sig. Rauður þykkur borði er vafinn utan um hana.