Samfélagsleg ábyrgð

Stefna Neyðarlínunnar um samfélagslega ábyrgð

 
Samfélagsleg ábyrgð Neyðarlínunnar felst í að vinna að auknum lífsgæðum almennings með því að bjarga mannslífum og verja umhverfi, eignir og mannvirki landsmanna. Vel þjálfað og hjálpsamt starfsfólk stuðlar ennfremur að því að draga úr alvarlegum afleiðingum slysa og náttúruhamfara. Með starfsemi sinni sem og markvissum forvörnum og fræðslu skilar fyrirtækið miklu til samfélagsins.

•  Markmiðið með stefnu Neyðarlínunnar er að fyrirtækið leggi sitt af mörkum til að hafa jákvæð áhrif á samfélagið.

•  Samfélagsleg ábyrgð er samþætt stefnu og starfsháttum Neyðarlínunnar.

•  Fjallað er sérstaklega um samfélagsábyrgð í ársskýrslu fyrirtækisins.

•  Fræðsla og kynningar á starfsemi NL í skólum, meðal eldri borgara og heilbrigðisstarfsfólks.

•  Að setja upp áætlun um sjálfbær og vistvæn fjarskiptakerfi 

•  Að miðla mikilvægum upplýsingum til viðskiptavina í gegnum samfélagsmiðla.

•  Að setja NL almenna styrkjastefnu.

•  Að starfsfólk NL geti aðstoðað hjálpar- og eða góðgerðarsamtök einn vinnudag á ári.