Innkaupastefna

Innkaupastefna Neyðarlínunnar

Eftirfarandi innkaupastefna var yfirfarin og samþykkt á stjórnarfundi 27.03.2019.

Í innkaupastefnu Neyðarlínunnar felst að:
•  Við kaup á vörum, þjónustu og verkframkvæmdum sé beitt, þar sem við á, útboðum eða verðfyrirspurnum meðal sem flestra. Þetta skal gert m.a. með notkun rammasamninga. Taka skal hagstæðasta tilboði. Ef tilboðsöflun á ekki við, skal gera beina samninga eða innkaup.

•  Innkaupaaðferðir skulu vera skýrar og gegnsæjar og framkvæmd innkaupa markviss. 

•  Við innkaup skal taka mið af innkaupastefnu ríkisins og stefnu ríkisins um vistvæn innkaup.

•  Við innkaup og rekstur samninga sé tekið sérstakt tillit til gæða-, umhverfis-, upplýsingaöryggis-  og öryggissjónarmiða

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á innkaupum.
Hvorki starfsmenn né stjórnarmenn mega taka þátt í ákvörðunum um innkaup er varða aðila sem þeir eru í hagsmunatengslum við. Við mat á hæfi skal miða við stjórnsýslulög. Starfsmönnum er óheimilt að þiggja boðsferðir sem tengjast viðskiptum við Neyðarlínuna nema með sérstakri heimild framkvæmdastjóra.