Małżeństwo z przymusu ma miejsce, kiedy ktoś zmusza Cię do zawarcia małżeństwa, aby samemu czerpać z tego korzyści. Korzyści te mogą obejmować na przykład uzyskanie pozwolenia na pobyt lub też obywatelstwa. Taka sytuacja jest jedną z form handlu ludźmi, w którym następuje wyzysk jednej z osób

Możesz być w małżeństwie przymusowym, jeśli:

  • Jesteś szantażowany czy też zastraszany fizycznie bądź mentalnie, aby poślubić kogoś, wbrew swojej woli.
  • Nie zdawałeś sobie sprawy z tego, że zawierasz związek małżeński.
  • Nie możesz rozmawiać o swoim małżeństwie z innymi.
  • Obiecano Ci korzyści finansowe, zezwolenie na pobyt czy też obywatelstwo w zamian za zawarcie związku małżeńskiego.
  • Ktoś inny czerpie korzyści na twoim ślubie wbrew Twojej woli.

Rozmowa z pracownikiem 112 jest bezpieczną i dyskretną drogą w kierunku pomocy ofiarom wymuszonego małżeństwa

Jak rozpoznać objawy handlu ludźmi?

Metody handlarzy są z reguły powtarzalne. Jeśli nauczysz się rozpoznawać metody i objawy handlu ludźmi, możesz pomóc w walce z wyzyskiem.

Bjarkarhlíð

Bjarkarhlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

Schronisko dla Kobiet

Kvennaathvarfið – Schronisko dla Kobiet, oferuje doradztwo i zakwaterowanie dla wszystkich kobiet, które doświadczają przemocy domowej.

Schronisko dla Kobiet w Akureyri

Kvennaathvarfið – Schronisko dla Kobiet, oferuje doradztwo i zakwaterowanie dla wszystkich kobiet, które doświadczają przemocy domowej.

Zmuszanie

Zmuszanie do żebractwa ma miejsce, gdy ktoś zmusza inną osobę do publicznego żebrania pieniędzy dla własnej korzyści. Żebranie może być jednym z przejawów handlu ludźmi.