Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i następuje, gdy ktoś wykorzystuje drugą osobę w celach zarobkowych bądź też w celu uzyskania innych korzyści. Handel ludźmi ma miejsce, w momencie wykorzystywania nadziei i marzeń drugiej osoby, zmuszając ją do życia w warunkach, których sama nie wybrała.

Powszechnym nieporozumieniem jest myślenie, że prostytucja jest jedynym przejawem handlu ludźmi oraz, że tylko kobiety mogą stać się ofiarami handlarzy. Rzeczywiście, niektóre grupy są bardziej narażone niż inne. Do tych grup należą m.in.: imigranci, ludzie szukających poprawy warunków życiowych, ludzie żyjący w ubóstwie bądź też uzależnieni od narkotyków.Bardziej prawdopodobnymi ofiarami handlu ludźmi są także dzieci oraz bezdomna młodzież.

Oprawcą (handlarzem) może być każdy: ktoś kto podaje się za Twojego przyjaciela, przełożony w pracy, członek rodziny czy nawet Twój partner. Ofiara handlu ludźmi z reguły nie zdaje sobie sprawy z faktu, że jest wykorzystywana czy też gnębiona i dlategoteż nie wie, że jest ofiarą handlu ludźmi. Handlarze działają w zaplanowany sposób: uwodzą ofiarę pokazując troskę, uwagę, miłość, bezpieczeństwo czy też obiecując zapewnienie pracy. Wszystko po to, aby zdobyć zaufanie ofiary.

Jeśli uważasz, że jesteś ofiarą handlu ludźmi, skontaktuj się z 112 i otrzymaj pomoc już teraz!

Handel ludźmi może nastąpić w momencie gdy druga osoba :

  • Nie wypłaciła Ci zapłaty za Twoją pracę.
  • Szantażuje Ciebie lub Twoją rodzinę.
  • Zmusza Cię do życia w niezdrowym środowisku.
  • Przetrzymuje Cię w ciasnej przestrzeni wbrew Twojej woli.
  • Konfiskuje Twój paszport lub inne ważne dokumenty.
  • Podrabia Twój paszport bądź też oferuje Ci fałszywy paszport.
  • Finansuję Twoją podróż do Islandii i zmusza Cię do odrobienia długu w formie pracy.
  • Zabrania rozmawiać o Twojej sytuacji z przyjaciółmi, rodziną lub władzami.
  • Wykorzystuje Twoje uzależnienie, aby zmusić Cię do czegoś.
  • Zakazuje Ci szukania pomocy medycznej bądź też domaga się bycia obecnym przy jej otrzymaniu.

Co wskazuje na handel ludźmi

Możesz pomóc rozpoznać możliwą ofiarę handlu ludźmi.

Rodzaje handlu ludźmi

Handel ludźmi może być bardzo nieoczywisty i objawiać się na wiele sposobów. Zdarza się, że poszkodowani są ofiarami więcej niż jednego rodzaju handlu ludźmi.

Czy rozpoznajesz przemoc?

Zobacz więcej historii

Huang-Kai

Huang-Kai został zatrudniony jako szef kuchni w restauracji w Reykjaviku. Jego pracodawca zapewnił mu mieszkanie oraz obiecał wysyłać część zarobków jego rodzinie za granicą.

Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, pracodawca zmienił swoje zachowanie wobec Huang-Kai. Huang-Kai nie uzyskał zapłaty za swoją pracę, zabrano mu również paszport. Jego przełożony zainstalował aplikację lokalizacyjną na jego telefonie oraz zabronił mu wychodzić z restauracji i kazał spać na podłodze w kuchni.

Czy to jest przemoc? Wybierz swoją odpowiedź:

Autogenerowane napisy

Jeśli uważasz, że Ty bądź osoba w Twoim otoczeniu jest ofiarą handlu ludźmi skontaktuj się z pracownikiem 112 w tym momencie.

Środki

Bjarkarhlíð

Bjarkarhlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

1717

1717 to telefon zaufania oraz czat online Czerwonego Krzyża, dostępny 24 godziny na dobę, jeśli chcesz z kimś porozmawiać.

Policja

Policja pomaga ofiarom przemocy. Przemoc w najbliższym otoczeniu traktowana jest przez policję bardzo poważnie.

Fjölmenningarsetur Centrum Kultury i Informacji

W Centrum Kultury i Informacji (Fjölmenningarsetur) imigranci w Islandii mogą uzyskać informacje na temat swoich praw i pomoc w przeprowadzce do lub z kraju.

Centrum Praw Człowieka

W Centrum Praw Człowieka imigranci mogą uzyskać bezpłatne porady prawne.