Osoba, która jest ofiarą handlu ludźmi może czuć się bezradna i trudno jest jej zaufać innym.Warto zaś pamiętać, że otrzymanie pomocy jest zawsze możliwe. Pierwszym krokiem jest kontakt z numerem 112, telefoniczny, sms-owy, mailowy lub poprzez czat internetowy.

Dyżurni pracownicy 112 są neutralnymi stronami, mającymi łączność z dostępnymi ośrodkami, udzielającymi pomocy ofiarom handlu ludźmi.Każdy, kto dzwoni, ma możliwość powiadomienia policji lub pozostawienia sprawy bez ingerencji policji.Dana osoba jest zapraszana do rozmowy z pracownikami ośrodka Bjarkarhlíð, który zapewnia kompleksowe usługi dla potencjalnych ofiar handlu ludźmi. Można tam otrzymać:

  • Kontakt z opieką społeczną i urzędem pracy.
  • Pomoc w złożeniu wniosku o przyznanie zgody na pobyt czasowy.
  • Pomoc prawną.
  • Pomoc w poszukiwaniu mieszkania.
  • Pomoc w uzyskaniu pomocy medycznej.
  • Informacje o procesie składania aktu oskarżenia i systemie wymiaru sprawiedliwości.

Policja współpracuje z daną osobą, żeby wydostać ją z sytuacji bycia ofiarą handlu ludźmi.Celem policji jest zawsze zbadanie sprawy danej osoby, biorąc pod uwagę przede wszystkim jej bezpieczeństwo.

Niezależnie od tego, czy jesteś ofiarą, czy podejrzewasz, że ktoś inny jest ofiarą, pierwszym możliwym krokiem zawsze jest kontakt z numerem 112.

Huang-Kai

Huang-Kai został zatrudniony jako szef kuchni w restauracji w Reykjaviku. Jego pracodawca zapewnił ...

Rodzaje handlu ludźmi

Handel ludźmi może być bardzo nieoczywisty i objawiać się na wiele sposobów. Wykorzystywane mogą być osoby ze wszystkich warstw społecznych, najczęściej dla zysku finansowego.

Środki

Bjarkarhlíð

Bjarkarhlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

1717

1717 to telefon zaufania oraz czat online Czerwonego Krzyża, dostępny 24 godziny na dobę, jeśli chcesz z kimś porozmawiać.

Bjarmahlíð w Akureyri

Bjarmahlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

Fjölmenningarsetur Centrum Kultury i Informacji

W Centrum Kultury i Informacji (Fjölmenningarsetur) imigranci w Islandii mogą uzyskać informacje na temat swoich praw i pomoc w przeprowadzce do lub z kraju.

Policja

Policja pomaga ofiarom przemocy. Przemoc w najbliższym otoczeniu traktowana jest przez policję bardzo poważnie.