Przejdź do treści
Ta strona jest automatycznie tłumaczona z języka angielskiego

Kampania Enjoy Yourselves ma na celu zachęcenie ludzi do zwracania uwagi na otoczenie, zachęcania do bezpiecznej komunikacji, szanowania granic i proszenia o pomoc, jeśli ktoś potrzebuje pomocy pomoc. Będąc świadomi naszego otoczenia, możemy pomóc w stworzeniu bezpiecznego środowiska, w którym wszyscy dobrze się bawią i bezpiecznie wracają do domu.

Enjoy Yourselves to wspólny projekt pomiędzy Biurem Komisarza Krajowego pod numerem 112 a Ministerstwem Sprawiedliwości – mający na celu zwiększenie świadomości i bezpieczeństwa podczas naszych spotkań tego lata. Celem jest podkreślenie roli numeru 112 jako jedynego numeru alarmowego w Islandii i zachęcenie społeczeństwa do solidarnego przeciwstawienia się wszelkim formom przemocy.

Co możesz zrobić, jeśli jesteś świadkiem molestowania lub przemocy?

Myślenie z wyprzedzeniem jest przydatne, abyś był przygotowany, jeśli nadejdzie odpowiedni moment.

Molestowanie

Molestowanie seksualne ma miejsce wówczas, gdy ktoś przekracza granice seksualne.

Wykorzystywanie seksualne

Wykorzystywanie seksualne ma miejsce wtedy, gdy ktoś dotyka Cię w sposób niewłaściwy lub seksualny albo zmusza Cię do wykonania czynności seksualnej wbrew Twojej woli. Molestowanie seksualne za pomocą słów lub czynów również jest molestowaniem.

Zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu

Seks musi opierać się na szacunku i dobrej komunikacji, w której respektowane są pragnienia obu stron. Poszanowanie granic ma fundamentalne znaczenie dla zdrowej komunikacji.

Manneskja styður höndum á gagnaugun. Henni líður greinilega illa. Eldingar eru teiknaðar hjá höfðinu.

Znęcanie się i molestowanie wśród młodzieży

Znęcanie się i ostre bójki fizyczne mają poważne konsekwencje na całe życie.

Manneskja holdur um gagnaugun og yfir henni vofir regnský. Hún er leið á svipinn.  Önnur manneskja holdur regnhlíf yfir höfði hennar til að skýla henni fyrir regninu.

Rady dla rodziców, jak zapobiegać przemocy wśród młodzieży

Rodzice i inne osoby zaangażowane w życie dzieci i młodych ludzi mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo, że będą one stosować przemoc lub doświadczą jej.

Zapobieganie agresywnym zachowaniom

Mamy tylko jeden sposób zapobiegania przemocy i molestowaniu, a mianowicie powstrzymywanie agresywnych i obraźliwych zachowań.