Zostałem/-am wykorzystany/-a seksualnie. Co mam zrobić?

Jeżeli uważasz, że zostałeś/-aś wykorzystany/-a, skontaktuj się ze specjalistą. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu swoje zdrowie psychiczne, fizyczne oraz leczenie przeżytej traumy.

Możesz chcieć wnieść oskarżenie przeciwko sprawcy natychmiast lub wstrzymać się z tą decyzją. Możesz również nie chcieć wnosić oskarżenia. Ta decyzja należy wyłącznie do Ciebie. Najważniejsze jest to, abyś mógł/ mogła ruszyć ze swoim życiem naprzód.

Co się stanie, kiedy złożę wniosek o popełnieniu przestępstwa?

Musisz zdecydować, czy chcesz pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności. Prowadzenie sprawy za pośrednictwem wymiaru sprawiedliwości może być męczące, ale jest to jedyny sposób, aby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności.

Ten przewodnik ma na celu wyjaśnienie procesu, który rozpoczyna się od złożenia zawiadomienia o wykroczeniu i czego można się po tym spodziewać. Ma on na celu wyjaśnienie procesu w kwestii wykroczeń przeciwko osobom powyżej osiemnastego roku życia.

Kontakt z pogotowiem ratunkowym dla ofiar wykorzystywania seksualnego

Właściwe miejsce w przypadku aktualnego naruszenia prawa.

Dla wielu ofiar wizyta na oddziale pogotowia ratunkowego jest pierwszym krokiem do odzyskania zdrowia. Oddziały ratunkowe dla ofiar wykorzystywania seksualnego znajdują się w Reykjaviku i Akureyri.

Czy powinnam/powinienem wnieść oskarżenie, czy nie?

Decyzja o wniesieniu oskarżenia należy do Ciebie.

Ważne jest, aby sprawcy zostali pociągnięci do odpowiedzialności za swoje przestępstwa, jednak proces wymierzania sprawiedliwości trwa długo i wymaga wysiłku z Twojej strony.

Wniesienie oskarżenia

Śledztwo zostaje wszczęte przez policję.

Wnosząc oskarżenie musisz pojawić się na posterunku policji i złożyć zeznania o popełnionym wykroczeniu.

Składanie zeznań

Opisujesz swoje doświadczenia związane z danym wykroczeniem.

Wyczerpujące przesłuchanie ofiary jest jednym z najistotniejszych elementów policyjnego dochodzenia. Przesłuchanie odbywa się na posterunku policji.

Sprawa objęta dochodzeniem

Policja zbiera dowody w sprawie.

Sprawa zyskuje miano jawnej sprawy karnej, którą zajmuje się policja.

Wniosek o przyznanie odszkodowania

Pełnomocnik sądowy składa w twoim imieniu wniosek o przyznanie odszkodowania.

Wniosek o odszkodowanie jest wysyłany do państwowego funduszu odszkodowań razem z prośbą, by fundusz ściągnął należność od strony zobowiązanej.

Postawienie zarzutów czy umorzenie sprawy?

Materiał dowodowy przekazany jest prokuraturze okręgowej.

Prokurator okręgowy podejmuje decyzję o postawieniu zarzutów lub umorzeniu sprawy.

Sprawa w sądzie rejonowym

Staniesz przed sądem i opowiesz o swoich doświadczeniach.

Po wydaniu przez prokuratora aktu oskarżenia przeciwko sprawcy, sprawa zostaje przekazana do sądu okręgowego. Jesteś głównym świadkiem prokuratora w sprawie.

Zamknięcie rozprawy

Hendur halda á skjali

Wyrok zostaje wydany w sądzie okręgowym.

Teraz dowiadujemy się, czy sprawca poniesie karę, czy też zostanie uniewinniony.

Po wydaniu wyroku

Po ogłoszeniu wyroku mogą pojawić się różnego rodzaju emocje.

Najprawdopodobniej minęły już co najmniej dwa lata od momentu popełnienia przestępstwa.

Zobacz również:

Dobre rady

Porady od ofiar, których sprawy trafiły do sądu, specjalistów, policji oraz prokuratorów okręgowych.