Kampania społeczna przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu w klubach nocnych

Zimą 2022 roku 112, Komenda Główna Policji wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości rozpoczęli kampanię społeczną przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu w klubach nocnych. .

Tę kampanię zapoczątkowano, ponieważ liczba zgłaszanych gwałtów znacznie spadła, podczas gdy restrykcje dotyczące gromadzenia się ze względu na COVID-19 były najsurowsze. Według danych Komendy Głównej Policji główny odsetek gwałtów zgłaszanych na policję ma miejsce w weekend, od piątku do niedzieli, głównie między północą a szóstą rano. W roku 2020 restrykcje dotyczące gromadzenia się z powodu COVID-19 były najostrzejsze, stąd życie nocne było znikome. W tym okresie liczba zgłaszanych gwałtów spadła o 43% w porównaniu do średniej z lat 2017-2019. Liczba zgłaszanych gwałtów wzrosła ponownie w 2021 roku, gdy ograniczenia dotyczące gromadzenia się zostały złagodzone w połowie tego roku. Zmiany obostrzeń miały zatem konkretny wpływ na współczynnik zgłoszonych gwałtów.

Kampania społeczna apeluje do wszystkich o czujność wobec osób, które dopuszczają się napastowania i przemocy seksualnej. Udział społeczeństwa ma duże znaczenie. Dzięki skoordynowanemu wysiłkowi społeczeństwa mamy możliwość ograniczyć pole manewru dla osób dopuszczających się nadużyć. Każda poszczególna osoba może mieć duży wpływ w obrębie małych społeczności, takich jak miejsca pracy, grup przyjaciół itp.

W związku z kampanią społeczną opracowano program szkoleniowy dla personelu lokali rozrywkowych i imprez organizowanych dotyczący rozpoznawania i reagowania na przypadki wykorzystywania seksualnego. Szkolenie jest organizowane i prowadzone przez Ofbeldisforvarnir. Ostatnią część szkolenia można znaleźć tutaj. Ofbeldisforvarnaskólinn przeprowadza pierwszą część szkolenia we współpracy z organizatorami imprez.

Jak możemy wpłynąć na problem przemocy seksualnej?

Osoby, które dopuszczają się napastowania i przemocy seksualnej są źródłem problemu, jednak trudno jest do nich trafić.Wiele osób nie słucha, a inne nie rozumieją, że są częścią problemu. To, co dotychczas sprawdziło się dobrze, to zaangażowanie społeczności w wyznaczanie i respektowanie granic.

Nauczane tu podejście, oparte na naocznych świadkach (bystander approach), jest sprawdzoną metodologią, która angażuje świadków nieakceptowalnych zachowań. To szkolenie jest w istocie szkoleniem z zakresu zarządzania, ponieważ uczestnicy otrzymują odpowiednie umiejętności, by w bezpieczny sposób radzić sobie z przemocą, gdy ta się pojawi.

Podczas wykładu Benedikty Sörensen omówiliście wspomnianą metodykę. Materiały na tej witrynie służą do lepszego zrozumienia omawianego tematu i pomagają przeanalizować kilka przykładów, tak byście byli przygotowani, gdy zajdzie taka konieczność.

Zapobieganie przemocy seksualnej

Nadużycia mogą nasilać się w naszej kulturze, jeśli nie będą kwestionowane.

Więcej na temat molestowania i wykorzystywania seksualnego

Molestowanie seksualne

Molestowanie seksualne ma miejsce, gdy ktoś przekracza granice seksualne drugiej osoby.

Przemoc seksualna

Wykorzystywanie seksualne ma miejsce, gdy ktoś Cię obmacuje lub zmusza Cię do zrobienia czegoś na tle seksualnym, czego nie chcesz robić. Molestowanie seksualne słowami i gestami jest również przemocą.

Gwałt

Nikt nie ma prawa zmuszać innej osoby do zachowań seksualnych wbrew jej woli. Uprawianie seksu z inną osobą bez jej zgody jest gwałtem.