Ta strona jest częścią przewodnika po systemie wymiaru sprawiedliwości dla ofiar napaści seksualnej. Przewodnik ma na celu wyjaśnienie procesu dotyczącego wykroczeń przeciwko osobom powyżej osiemnastego roku życia.

Postępowanie przygotowawcze

Na wstępie policja podejmuje decyzję o kierunku działań w danej sprawie.

Policja przekazuje sprawę do prokuratury

Policja przekazuje sprawę do prokuratury w celu wszczęcia postępowania karnego, jeżeli uzna ją za gruntownie zbadaną.

Kontynuacja dochodzenia czy umorzenie sprawy

Policja może również zadecydować o zamknięciu dochodzenia lub wydział śledczy może zostać poproszony o dokładniejsze rozpatrzenie sprawy.

Oskarżający czy oskarżyciel? Na czym polega różnica?

Oskarżający to osoba wnosząca oskarżenie na policji lub w prokuraturze, czyli w tym przypadku Ty. Oskarżający jest również osobą, która odwołuje się od postanowień sądowych do Sądu Apelacyjnego lub Sądu Najwyższego.

Natomiast orzekanie wyroków leży w kompetencji prokuratora, Prokuratury Okręgowej i Komendanta Policji. Oni są oskarżycielami publicznymi wydającymi orzeczenia w sprawach karnych.

Prokuratura Okręgowa

Prokurator okręgowy wszczyna dalsze postępowanie, jeżeli uzna, że przedstawione w sprawie fakty są wystarczające lub prawdopodobne, by doprowadzić do uznania winy sprawcy przed sądem. Jeśli dowody nie są wystarczające, umarza sprawę.

Podejmując decyzję o postawieniu zarzutów oskarżonemu, prokurator musi mieć na uwadze, że wszelkie wątpliwości dotyczące jego winy nie leżą w najlepszym interesie ofiary.

Jeden prokurator okręgowy, a osiem sądów

Prokurator okręgowy prowadzi sprawy na terenie całego kraju. Z kolei sądy okręgowe znajdują się w ośmiu różnych okręgach. Sprawa sądowa jest zazwyczaj prowadzona tam, gdzie przebywa sprawca. Niekiedy jednak sprawa toczy się w sądzie w okręgu, w którym doszło do przestępstwa.

Jeśli prokurator wyda akt oskarżenia

Czego dotyczą zarzuty?

Możesz być zaskoczony/-a tym, jakie zarzuty prokurator zdecyduje się przedstawić sprawcy. To zależy od tego, co mówi akt policyjnego oskarżenia oraz co według niego da się udowodnić przed sądem.

Podejrzany staje się oskarżonym

Od początku dochodzenia sprawca jest nazywany „podejrzanym”, zaś w momencie kiedy sprawa trafi do sądu nazywany będzie „oskarżonym”.

Jeśli prokurator wyda wniosek o umorzenie postępowania

Jeśli Twoja sprawa nie potoczy się dalej w systemie wymiaru sprawiedliwości, nie oznacza to, że przemoc nie miała miejsca - bynajmniej. Główną rolą systemu wymiaru sprawiedliwości, Policji i Sądu jest bezwzględne przyjrzenie się dowodom w sprawach karnych. Te instytucje, w zdecydowanej większości przypadków, nie mogą interpretować wydarzeń w danej sprawie kierując się innymi kryteriami.

Zaskarżenie postanowienia o umorzeniu sprawy

Umorzenie sprawy, czy to przez policję, czy przez prokuraturę okręgową, może być zaskarżone u prokuratora generalnego. Akta sprawy są wtedy ponownie analizowane w Prokuraturze Generalnej.

Jeśli do tego dojdzie, pełnomocnik sądowy służy Ci pomocą w podjęciu następnego kroku. Akta sprawy są wtedy ponownie analizowane w Prokuraturze Generalnej. Prokurator generalny może uchylić postanowienie o umorzeniu sprawy lub podtrzymać decyzję o umorzeniu.

Proces powrotu do zdrowia po wykorzystaniu seksualnym trwa długo, a proces przejścia przez etapy systemu sprawiedliwości karnej może trwać nawet 2 lata, jeśli postępowanie nie zostanie umorzone wcześniej. Ośrodki dla ofiar mogą wskazać różne metody ułatwiające proces zdrowienia.

Więcej dobrych rad?

Wyświetl

Czas trwania

Często zdarza się, że od popełnienia przestępstwa do momentu podjęcia decyzji o postawieniu zarzutów mija około półtora roku.

Postępowanie w sprawie z udziałem Policji, w zakresie dochodzeniowym i prokuratorskim, trwa zwykle około jednego roku. W przypadku prokuratury okręgowej, proces ten trwa zazwyczaj dodatkowe sześć miesięcy.

Uzyskanie informacji o postępowaniu

Informacje o sprawie przekazywane są w różny sposób, w zależności od tego, czy sprawa toczy się z ramienia Policji, czy Prokuratury Okręgowej.

Powiadomienia policyjne: pismo na stronie island.is

Powiadomienia policyjne o dalszym przekazaniu sprawy, ponownym rozpatrzeniu lub umorzeniu postępowania otrzymasz, wraz z Twoim pełnomocnikiem sądowym, za pośrednictwem pisma na stronie island.is.

Informacje od prokuratora okręgowego: pełnomocnik sądowy

Prokurator okręgowy będzie kontaktował się wyłącznie z Twoim pełnomocnikiem, a nie z Tobą. W przypadku wniesienia aktu oskarżenia, informacje zostaną przekazane pełnomocnikowi, który z kolei dostarczy tę informację Tobie.

Jeżeli sprawa zostanie umorzona, Ty i Twój pełnomocnik sądowy będziecie poinformowani o przyczynach tej decyzji.

Postępowanie mediacyjne

W szczególnych przypadkach prokurator okręgowy może zalecić postępowanie mediacyjne (po islandzku), jednak rzadko się to zdarza w poważnych sprawach dotyczących napaści seksualnych lub innych spraw związanych z przemocą