W związku z wstrząsami sejsmicznymi w Reykjanes ogłoszono stan zagrożenia w Almannavarnir (Agencja Ochrony Ludności)

Ta strona jest częścią przewodnika po systemie wymiaru sprawiedliwości dla ofiar napaści seksualnej. Przewodnik ma na celu wyjaśnienie procesu dotyczącego wykroczeń przeciwko osobom powyżej osiemnastego roku życia.

Wsparcie po dokonanym wykroczeniu

Jeśli wykroczenie miało miejsce stosunkowo niedawno, ważne jest, aby niezwłocznie szukać wsparcia i pomocy. Dzwoniąc pod numer 112 można uzyskać wskazówki dotyczące postępowania w danej sytuacji lub zwrócić się o pomoc do pogotowia ratunkowego dla ofiar wykorzystywania seksualnego

Na pogotowiu ratunkowym można również złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a na komisariat policji stawić się dopiero w celu złożenia zeznania.

Co wiąże się ze wniesieniem oskarżenia?

Oskarżenie jest zawsze składane przez osobę fizyczną. Jeśli wniesiesz oskarżenie będzie to publiczna sprawa karna. To do prokuratora okręgowego, reprezentującego państwo, będzie należało postawienie zarzutów sprawcy wykroczenia.

Zostaje wszczęte dochodzenie

Wniesienie oskarżenia o popełnieniu przestępstwa spowoduje wszczęcie dochodzenia przez policję.

Czy można wnieść oskarżenie dotyczące przestępstwa, które miało miejsce dawno temu?

Tak, możesz wnieść oskarżenie w późniejszym czasie po wydarzeniu. Należy jednak pamiętać, że im więcej czasu upływa od wykroczenia, tym trudniejsze może być zdobycie dowodów rzeczowych w sprawie. Zawsze możesz zwrócić się do policji w celu uzyskania informacji o tym, czy sprawa mogłaby zostać umorzona.

Zawiadomienie o przestępstwie czy wniesienie oskarżenia

Wykroczenie można zgłosić bez wniesienia oskarżenia. Zgłoszenie jest wtedy odnotowane, a sprawa zostaje zaksięgowana w policyjnym rejestrze spraw. Nie prowadzi się wtedy żadnego dochodzenia. Robi się tak, gdy poszkodowany/-a nie jest gotowy/-a do wniesienia oskarżenia. Ofiary czasami zmieniają zdanie, a policja już wtedy posiada niezbędne informacje. Sprawa jest rozpatrywana po wniesieniu oskarżenia.

Zanotuj wszystko, co pamiętasz i co może dotyczyć wykroczenia, w pamiętniku lub telefonie

Osoby, które doświadczyły poważnej traumy mogą nie pamiętać wszystkiego od razu, a poszczególne elementy wydarzenia mogą wracać stopniowo do pamięci.

Więcej dobrych rad?

Wyświetl

Jak wnieść oskarżenie?

Jeśli do wykroczenia doszło niedawno, możesz zadzwonić pod numer 112, udać się na pogotowie ratunkowe w przypadku nadużyć seksualnych lub zgłosić się bezpośrednio na posterunek policji, gdzie funkcjonariusze udzielą Ci pomocy.

Na posterunku policji zostaniesz skierowany/-a do pokoju, w którym odbędzie się przesłuchanie. Przeważnie jest to miejscowy policjant na służbie, który przyjmie Cię na posterunku.

Masz możliwość wniesienia oskarżenia na dowolnym posterunku

Możesz wnieść oskarżenie na komisariacie policji w dowolnej części kraju i ta sama procedura będzie dotyczyła spraw dotyczących przestępstw na tle seksualnym. Nie musisz zgłaszać przestępstwa w miejscu, w którym do niego doszło.

W kraju jest łącznie dziewięć okręgów policyjnych. Do przeprowadzenia śledztwa wzywa się jednak policję w okręgu, w którym popełniono przestępstwo. Jeżeli policja w danym okręgu nie może przeprowadzić dochodzenia w sprawie przestępstwa, z powodu np. powiązań rodzinnych, prokurator podejmuje decyzję, która jednostka policyjna poprowadzi dochodzenie.

Zgłaszanie wykroczeń

Możesz złożyć zawiadomienie o wykroczeniu na stronie internetowej policji. Należy dokonać identyfikacji elektronicznym dowodem tożsamości, następnie wypełnić formularz i go wysłać.

Specjalny punkt zgłaszania przestępstw o charakterze seksualnym w okręgu stołecznym

Na komisariacie policji Hlemmur w Reykjaviku jest specjalny punkt przyjmowania zgłoszeń dotyczących napaści na tle seksualnym. Tam możesz wnieść oskarżenie, niezależnie od tego, gdzie doszło do przestępstwa.

Zaleca się umówienie terminu spotkania, by mieć pewność, że stawisz się na rozmowę. Wejście na posterunek policji znajduje się od wschodniej strony (po prawej stronie, patrząc na frontową ścianę budynku).

Wniesienie oskarżenia na pogotowiu ratunkowym

Na pogotowiu ratunkowym można uzyskać pomoc we wniesieniu oskarżenia. Przyjmując, że przestępstwo miało miejsce w ciągu trzech ostatnich tygodni. Jeżeli od przestępstwa upłynęło więcej czasu, musisz udać się do ośrodka dla ofiar lub zgłosić sprawę na posterunku policji.

Wniesienie oskarżenia w ośrodku dla ofiar

Jeśli zgłosisz się do ośrodka dla ofiar, możliwe jest wezwanie funkcjonariusza policji, który przyjmie zgłoszenie i skieruje sprawę na właściwe tory.

Co się dzieje później?

Czas przesłuchania i dalszych informacji

Po wniesieniu oskarżenia dostaniesz termin na złożenie wyjaśnień. Policja skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia daty i miejsca przesłuchania. Czas stawienia się na przesłuchanie po wniesieniu oskarżenia jest różny i mogą upłynąć nawet trzy tygodnie zanim będziesz mógł/-a opowiedzieć swoją historię

Pełnomocnik prawny

Ofiary mają prawo do usługi pełnomocnika prawnego (po islandzku réttargæslumaður). Policja skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia daty i miejsca przesłuchania. Czas stawienia się na przesłuchanie po wniesieniu oskarżenia jest różny i mogą upłynąć nawet trzy tygodnie zanim będziesz mógł/-a opowiedzieć swoją historię.

Numer sprawy

Po wszczęciu postępowania policyjnego i ustalenia terminu przesłuchania otrzymasz drogą mailową numer sprawy. Sprawdzając status sprawy na policji podajesz właśnie ten numer.

Informacyjny Serwis Policyjny

Komenda Stołeczna Policji posiada swój informacyjny serwis policyjny mitt.logregla.is. Na Moim profilu można również odnaleźć numer sprawy.

Informacyjny serwis policyjny jest obecnie dostępny tylko dla ofiar z okręgu stołecznego, ale prowadzone są starania, aby dostępny on był dla ludzi w całym kraju.

Powiadomienie sprawcy o wniesionym oskarżeniu

Pierwszą informacją o wniesionym oskarżeniu, którą sprawca otrzymuje jest wezwanie na policyjne przesłuchanie. Jeżeli chcesz otrzymać wiadomość, o tym kiedy sprawca został wezwany na przesłuchanie, musisz zgłosić to podczas wnoszenia oskarżenia. Czynione są starania, aby sprawcy i ofiary nie spotkali się stawiając się na przesłuchanie

Czas trwania

Od wniesienia oskarżenia do wyznaczenia terminu przesłuchania może upłynąć do trzech tygodni. Różni się to jednak w zależności od okręgu policyjnego.

Pogotowie ratunkowe dla ofiar przemocy seksualnej

Pogotowie ratunkowe dla ofiar przemocy seksualnej jest otwarte dla wszystkich, którzy padli ofiarą gwałtu, próby gwałtu lub innej przemocy seksualnej.

Pogotowie ratunkowe dla ofiar przemocy seksualnej w Akureyri

Pogotowie ratunkowe w szpitalu w Akureyri przyjmuje wszystkich, którzy zostali zgwałceni, doświadczyli próby gwałtu lub innej przemocy seksualnej.

Bjarkarhlíð

Bjarkarhlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

Bjarmahlíð w Akureyri

Bjarmahlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

Sigurhæðir w Selfossi

Sigurhæðir to serwis usług na południu kraju dla ofiar przemocy ze względu na płeć. Tam można otrzymać wszelkie porady, wsparcie oraz terapię na Twoich warunkach.

Policja

Policja pomaga ofiarom przemocy. Przemoc w najbliższym otoczeniu traktowana jest przez policję bardzo poważnie.