W związku z wstrząsami sejsmicznymi w Reykjanes ogłoszono stan zagrożenia w Almannavarnir (Agencja Ochrony Ludności)

Ta strona jest częścią przewodnika po systemie wymiaru sprawiedliwości dla ofiar napaści seksualnej. Przewodnik ma na celu wyjaśnienie procesu dotyczącego wykroczeń przeciwko osobom powyżej osiemnastego roku życia.

Uniewinnienie

Jeżeli postępowanie sądowe nie zakończy się skazaniem oskarżonego oznacza to, że przedstawione dowody budziły wątpliwości i nie były wystarczające by udowodnić winę oskarżonego. Nie oznacza to jednak, że sędzia Ci nie wierzy.

Pogodzenie się z faktem, że Twój oprawca nie zostanie ukarany może być trudne, dlatego ważne jest, by zadbać o siebie i swoje zdrowie psychiczne. Szczególnie ważne jest wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół oraz terapeuty lub doradców w Stigamót.

Wyrok skazujący

Oskarżony zostaje skazany za wyrządzone Tobie krzywdy. Ten fakt może pomóc Ci ruszyć dalej ze swoim życiem, ale jest też naturalne, że w danym momencie pojawi się wiele uczuć. Ważne jest, abyś zawsze myślał/-a o swoim zdrowiu psychicznym.

Długość wyroku jest określana przez sędziego. Jest ona również zależna od wielu czynników, między innymi wieku, wcześniej popełnionych wykroczeń i prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa.

Warto wiedzieć, że:

  • Maksymalna kara za popełnienie przestępstwa o charakterze seksualnym wynosi 16 lat. Należy pamiętać, że wydawane wyroki są zawsze niższe.
  • Niewielu skazanych odbywa pełny wyrok.
  • Skazany sprawca może pozostać na wolności do terminu rozpoczęcia odbywania kary, w przypadku jeśli nie przebywał w areszcie podczas wydania wyroku. Zwolnienie miejsca w zakładzie karnym dla skazanego może wymagać trochę czasu.

Pozbawienie wolności

Stopnie kary pozbawienia wolności

Gdy ktoś zostaje skazany na karę pozbawienia wolności, nie zawsze oznacza to, że jest on stale zamknięty w zakładzie karnym. Tak długo, jak osadzony wykazuje się dobrym zachowaniem i uczestniczy w programach resocjalizacyjnych, może kwalifikować się do przejścia do zakładu karnego o niższym stopniu bezpieczeństwa zgodnie z warunkami określonymi przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

W miarę upływu kary skazany może zostać zwolniony na jeden dzień z zakładu karnego, otrzymać zgodę na odbycie kary w zakładzie otwartym, ośrodku resocjalizacyjnym lub zgodę na areszt domowy zgodnie z systemem dozoru elektronicznego.

Jeśli skazany złamie przyjęte zasady pozbawienia wolności, może zostać ponownie skierowany do zakładu zamkniętego.

Czemu służą stopnie kary pozbawienia wolności?

Zgodnie z polityką Centralnego Zarządu Służby Więziennej karą za wykroczenie jest sam wyrok, a wyrok ma resocjalizować ludzi, by nie popełniali kolejnych wykroczeń. Należy pomóc im wrócić do życia w społeczeństwie, a nie wykluczyć z niego.

Te założenia wynikają z doświadczenia, że w zamkniętym zakładzie karnym bardzo trudno o resocjalizację.

Podżeganie przez sprawcę

Sprawca nie może kontaktować się z ofiarą

Centralny Zarząd Służby Więziennej może zakazać sprawcy kontaktowania się z ofiarą, np. gdy wychodzi na jednodniową przepustkę, przechodzi do ośrodka resocjalizacyjnego, aresztu domowego lub otrzymuje zwolnienie warunkowe.

Gdy sprawca Cię nęka lub dopuszcza się innych agresywnych zachowań

Jeśli skazany złamie narzucone warunki, może stracić swoje profity, np. zostać ponownie wysłany z ośrodka resocjalizacyjnego do zakładu zamkniętego, stracić prawo do aresztu domowego itp.

W niektórych przypadkach decyzja o odwołaniu dozoru elektronicznego lub odesłania skazanego z ośrodka resocjalizacyjnego do zakładu karnego może być zachowana w tajemnicy.

Informacje o miejscu pobytu skazanego

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Jeśli chcesz, masz prawo skontaktować się ze Służbą Więzienną (Fangelsismálastofnun) i uzyskać informacje na temat odbywanej przez Twojego oprawcę kary. Niektórzy twierdzą, że warto wiedzieć, gdzie sprawca odbywa wyrok i czy istnieje prawdopodobieństwo spotkania go w okolicy. Inne zaś ofiary nie chcą myśleć o sprawcy i to też jest w porządku.

Co dalej?

Chociaż Twoja sprawa jest zamknięta w systemie wymiaru sprawiedliwości, to prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas będziesz się zmagać z konsekwencjami całego wydarzenia. Dowiedz się jakie rozwiązania są dostępne.