W związku z wstrząsami sejsmicznymi w Reykjanes ogłoszono stan zagrożenia w Almannavarnir (Agencja Ochrony Ludności)

Ta strona jest częścią przewodnika po systemie wymiaru sprawiedliwości dla ofiar napaści seksualnej. Przewodnik ma na celu wyjaśnienie procesu dotyczącego wykroczeń przeciwko osobom powyżej osiemnastego roku życia.

Etap powrotu do zdrowia

Twoje zdrowie psychiczne i fizyczne jest najważniejsze, jak również leczenie przeżytej traumy. Niezależnie od tego, czy niezwłocznie zdecydujesz się wnieść oskarżenie, czy też chcesz poczekać z tą decyzją, dobrze jest rozpocząć proces leczenia jak najszybciej.

Wielu ofiarom, które wniosły oskarżenie pomogło rozdzielenie przebiegu sprawy w systemie wymiaru sprawiedliwości od samego procesu zdrowienia, ponieważ rola systemu wymiaru sprawiedliwości nie polega na pomocy ofierze w rekonwalescencji. Efekt terapii niekoniecznie będzie taki, jakiego się spodziewasz.

Sprawca ponosi odpowiedzialność

Wniesienie oskarżenia i oddanie sprawy wymiarze sprawiedliwości jest jedynym sposobem, w jaki możesz doprowadzić do tego, aby sprawca poniósł odpowiedzialność. Nawet jeśli wniesiesz oskarżenie nie ma pewności, że sprawa trafi do sądu, a sprawca zostanie skazany. Śledztwo i postępowanie sądowe zajmują wiele czasu, a rozwój sprawy może być trudny.

Sprawca jest potencjalnie skazany za przestępstwo seksualne, a ten wyrok zostaje wpisany do rejestru karnego. Sprawca musi zazwyczaj pokryć koszty odszkodowania i koszty procesu sądowego.

Karą dla sprawcy jest otrzymanie wyroku. Celem pozbawienia wolności jest powstrzymanie przestępców od popełniania kolejnych przestępstw.

System powinien być obiektywny

Rolą systemu wymiaru sprawiedliwości, policji i sądów jest gromadzenie dowodów, ocena ich i wydawanie wyroków w sposób obiektywny. Proces może być zatem bezwzględny - słowo, którego ofiary czasami używają opisując swoje doświadczenia związane z postępowaniem sądowym.

Mijają ponad dwa lata od momentu wniesienia oskarżenia do czasu, gdy sprawa trafia do sądu. W tym czasie ważne jest, abyś pomyślał/-a o swoim powrocie do zdrowia.

Więcej dobrych rad?

Wyświetl

Warto zaznaczyć, że:

  • W twojej wędrówce przez system wymiaru sprawiedliwości będzie pomagał Ci prawnik. Jego usługi będą opłacane przez państwo.
  • Możesz przypuszczać, że od daty wniesienia oskarżenia do skierowania sprawy na rozprawę w sądzie okręgowym minie około dwóch lat, a może to trwać nawet dłużej. Po zakończeniu postępowania w sądzie okręgowym można złożyć apelację, co sprawia, że rozpatrywanie sprawy jeszcze bardziej się wydłuży.
  • Musisz stawić się na posterunku policji w celu złożenia zeznań z przestępstwa i wydarzeń z nim związanych. Konieczne jest czasami wielokrotne przesłuchanie.
  • W sądzie okręgowym należy ponownie złożyć zeznania i opowiedzieć o swoich przeżyciach w obecności innych osób, nawet sprawcy.
  • Dochodzenie w sprawie może zostać umorzone, jak też Twoja sprawa w sądzie może zostać umorzona. Nie oznacza to, że lekceważy się Twoje doświadczenie lub że Ci nie uwierzono. Oznacza to jedynie, że nie ma wystarczającej ilości dowodów, aby popchnąć sprawę do przodu.
  • W toku postępowania śledczego masz, wraz ze sprawcą, prawo do informacji o jego statusie i dostępu do akt. Warunkiem jest jednak, aby nie wpływało to negatywnie na przebieg śledztwa.

Pełnomocnik prawny

Pełnomocnik prawny (po islandzku réttargæslumaður) jest prawnikiem, który ma za zadanie chronić Twoich interesów i pomóc w sprawie. Nie musisz płacić za usługi prawnika, rząd pokryje te koszty.

Pełnomocnik prawny powinien wyjaśnić Ci proces postępowania sądowego, jak też może zebrać informacje o przebiegu sprawy u policji i prokuratora okręgowego.

Pomoc w wyborze odpowiedniego pełnomocnika otrzymasz już na wczesnym etapie sprawy, za pośrednictwem policji, ośrodków dla ofiar lub pogotowia ratunkowego dla ofiar wykorzystywania seksualnego.

W każdym momencie procesu masz prawo do zmiany pełnomocnika.

Centrum dla ofiar przemocy

Ośrodki dla ofiar udzielają porad i informacji zarówno na temat procesu zdrowienia, jak i systemu prawnego. Pracują w nich praktykujący doradcy i psychologowie

Bjarkarhlíð

Bjarkarhlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

Bjarmahlíð w Akureyri

Bjarmahlíð zapewnia osobom, które padły ofiarą przemocy wsparcie i porady w przyjaznej atmosferze. Wszelka pomoc oferowana jest tylko i wyłącznie na Twoich warunkach.

Sigurhæðir w Selfossi

Sigurhæðir to serwis usług na południu kraju dla ofiar przemocy ze względu na płeć. Tam można otrzymać wszelkie porady, wsparcie oraz terapię na Twoich warunkach.

Policja

Możesz również skontaktować się z policją w celu uzyskania porady na temat przestępstwa, którego Ty, bądź osoba którą znasz doświadczyła. Nie musisz wnosić oficjalnego oskarżenia lub powiadomienia, aby uzyskać poradę. 112 skontaktuje cię z policją, lub też możesz skontaktować się bezpośrednio z policją z określonego okręgu.

Czy można wnieść oskarżenie dotyczące przestępstwa, które miało miejsce dawno temu?

Tak, możesz wnieść oskarżenie w późniejszym czasie po wydarzeniu. Należy jednak pamiętać, że im więcej czasu upływa od wykroczenia, tym trudniejsze może być zdobycie dowodów rzeczowych w sprawie.