W związku z wstrząsami sejsmicznymi w Reykjanes ogłoszono stan zagrożenia w Almannavarnir (Agencja Ochrony Ludności)

Ta strona jest częścią przewodnika po systemie wymiaru sprawiedliwości dla ofiar napaści seksualnej. Przewodnik ma na celu wyjaśnienie procesu dotyczącego wykroczeń przeciwko osobom powyżej osiemnastego roku życia.

O wyroku

Sędzia podaje termin i miejsce ogłoszenia wyroku. Sąd stara się ogłosić wyrok w czasie do 4 tygodni od zakończenia rozprawy głównej.

Wyrok to pisemne orzeczenie sądu w danej sprawie. Jest ono następnie publikowane na stronie internetowej sądu okręgowego, ale imiona, zarówno Twoje, jak i świadków nie są ujawniane.

W treści wyroków znajduje się:

  • Kto został oskarżony, imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub datę urodzenia i miejsce zamieszkania.
  • Treść aktu oskarżenia.
  • Postulaty w sprawie.
  • Najważniejsze zagadnienia w sprawie.
  • Uzasadnienie sędziego dotyczące dowodów w sprawie.
  • Uzasadnienie sędziego dotyczące wydanego wyroku, roszczenia o odszkodowanie i kosztów procesu sądowego. Koszty procesu nie są zależne od odszkodowania.

Rodzaje wyroków

Teraz dowiadujemy się, czy sprawca poniesie karę, czy też zostaje uniewinniony.

Uniewinnienie

Jeżeli postępowanie sądowe nie zakończy się skazaniem oskarżonego oznacza to, że przedstawione dowody budziły wątpliwości i nie były wystarczające by udowodnić winę oskarżonego. Nie oznacza to jednak, że sędzia Ci nie wierzy.

Pogodzenie się z faktem, że Twój oprawca nie zostanie ukarany może być trudne, dlatego ważne jest, by zadbać o siebie i swoje zdrowie psychiczne. Szczególnie ważne jest wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół oraz terapeuty lub doradców w Stigamót.

Wyrok skazujący

Oskarżony zostaje skazany za wyrządzone Tobie krzywdy. Ten fakt może pomóc Ci ruszyć dalej ze swoim życiem, ale jest też naturalne, że w danym momencie pojawi się wiele uczuć. Ważne jest, abyś zawsze myślał/-a o swoim zdrowiu psychicznym.

Długość wyroku jest określana przez sędziego. Jest ona również zależna od wielu czynników, między innymi wieku, wcześniej popełnionych wykroczeń i prawdopodobieństwa ponownego popełnienia przestępstwa.

Wyrok bez zawieszenia

Oskarżony zostaje skazany na karę pozbawienia wolności.

Wyrok w zawieszeniu

Decyzja o wykonaniu wyroku jest odroczona pod warunkiem, że oskarżony nie popełni w tym czasie żadnego przestępstwa. Skazanemu mogą zostać narzucone dodatkowe warunki, np. niepicie alkoholu lub zakaz zażywania innych środków odurzających.

Szczególnie ważne jest wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół oraz terapeuty lub doradców w Stigamót.

Więcej dobrych rad?

Wyświetl

Odwołanie do Sądu Apelacyjnego

Apelacja oznacza, że sprawa nie zostanie zamknięta, lecz postępowanie będzie kontynuowane. Wyroki Sądu Okręgowego są przedmiotem odwołania do Sądu Apelacyjnego.

Skazany odwołuje się od wyroku

Jeśli oskarżony został uznany za winnego w sprawie, ma cztery tygodnie na odwołanie się od wyroku.

Ofiara odwołuje się od wyroku

Jeżeli powód/-ka chce odwołać się od wyroku, np. w przypadku uniewinnienia oskarżonego, również ma cztery tygodnie na złożenie apelacji.

Prokurator generalny odwołuje się od wyroku

Prokurator może zdecydować się na odwołanie od wyroku, jeśli uważa, że sprawca został uniewinniony, w przypadku gdy powinien zostać obarczony karą, lub wymierzona przez sąd kara jest zbyt łagodna.

Twoja sprawa jest uważana za zamkniętą, gdy: