Ta strona jest częścią przewodnika po systemie wymiaru sprawiedliwości dla ofiar napaści seksualnej. Przewodnik ma na celu wyjaśnienie procesu dotyczącego wykroczeń przeciwko osobom powyżej osiemnastego roku życia.

Odszkodowanie pozyskiwane przez fundusz świadczeń kompensacyjnych

Rząd wypłaca odszkodowania ofiarom przestępstw.

Odszkodowanie jest roszczeniem za wykroczenie, będące przedmiotem postępowania karnego. Roszczenie o przyznanie odszkodowania jest przesyłane do państwowego funduszu kompensacyjnego, zaś fundusz jest zobowiązany do wypłaty świadczenia. Odszkodowanie pozyskiwane jest przez fundusz świadczeń kompensacyjnych, który pośredniczy w jego wypłacie, dzięki czemu nie musisz dochodzić jego wypłaty od sprawcy.

Różne warunki

Jest jednak wiele warunków, po spełnieniu których fundusz świadczeń kompensacyjnych zapewnia wypłatę odszkodowania. Świadczenia muszą osiągnąć pewną kwotę minimalną, a oskarżenie musi zostać wniesione w ciągu 2 lat od popełnienia przestępstwa. Warunków wypłaty świadczeń kompensacyjnych jest więcej, o których może Ci powiedzieć Twój pełnomocnik.

Czytaj dalej:

Świadczenia dla osób poszkodowanych wskutek przestępstwa na island.is.