Gæðastefna

Gæðastefna Neyðarlínunnar

Tilgangur gæðastefnu Neyðarlínunnar er að tryggja að gæði þjónustu fyrirtækisins séu í samræmi við lögbundið hlutverk Neyðarlínunnar, væntingar samstarfsaðila og viðskiptavina.Stefna þessi tekur til allra fastra starfsmanna hjá Neyðarlínunni og þeirra sem eru samningsbundnir við Neyðarlínuna.

Markmið
Markmið Neyðarlínunnar er að þjónusta fyrirtækisins uppfylli ávallt kröfur og væntingar viðskiptavina og starfsfólks um fagleg vinnubrögð. Það er því stefna Neyðarlínunnar að:

•  tryggja að fyrirtækið skili umsaminni þjónustu á umsömdum tíma.

•  beita aðferðum gæðastjórnunar, þannig að allt starfsfólk taki virkan þátt í að vinna að  stöðugum endurbótum.

Leiðir að markmiðum
Stefnt er að því að ná ofangreindum markmiðum með því að:
•  Gæta hagkvæmni í starfseminni m.a. með tillti til stefnu um samfélagslega ábyrgð Neyðarlínunnar.

•   Fylgja og hlíta samningum og opinberum kröfum sem gerðar eru til rekstrar fyrirtækisins hverju sinni.

•   Stjórnendur og starfsfólk Neyðarlínunnar fylgi skipulagshandbók og öllum öðrum fyrirmælum fyrirtækisins.

•   Öll starfsemi taki mið af ISO 9001:2008 gæðastaðlinum.

Ábyrgð
Gæðastjóri Neyðarlínunnar ber ábyrgð á framkvæmd þessarar gæðastefnu með vísan til viðeigandi staðla og vinnuferla.
Allt starfsfólk Neyðarlínunnar ber sameiginlega ábyrgð á að fylgt sé þeim vinnuferlum sem tryggja eiga framkvæmd gæðastefnunnar.
Viðskiptavinir, verktakar og birgjar bera ábyrgð á að fylgt sé samningsbundnum vinnuferlum sem tryggja eiga framkvæmd gæðastefnunnar.
Allt starfsfólk Neyðarlínunnar er skyldugt til þess að tilkynna frávik og galla sem varða þjónustu við viðskiptavini