Þessi síða er hluti af Leiðarvísi um réttarvörslukerfið fyrir 15-17 ára þolendur kynferðisbrota.

Gott ráð er að horfa bara á dómarann og tala til hans, eða í þá átt sem héraðssaksóknarinn og réttargæslumaðurinn þinn sitja.

Fleiri góð ráð?

Skoða

Hvar er málið flutt?

Málið er venjulega flutt í héraðsdómi þar sem gerandinn er með lögheimili. Þú gætir því þurft að fara þangað til að bera vitni. Kostnaður við ferðalög, til dæmis flugfargjöld, er yfirleitt settur inn í sakarkostnað sem dómari úrskurðar um.

Þingfesting

Þingfesting þýðir að ferli málsins hjá héraðsdómi er byrjað. Dómari ákveður stað og stund þar sem málið verður þingfest.

Ákærði þarf að mæta en ekki þú

Hinn ákærði, gerandinn, þarf þá að mæta og játa sök eða neita.

Þú þarft ekki að mæta í þingfestinguna. Réttargæslumaðurinn þinn er viðstaddur fyrir þína hönd. Hann lætur þig vita hvort sakborningurinn hafi játað eða neitað sök og hvenær aðalmeðferð mun fara fram.

Málið fær númer

Við þingfestinguna fær dómsmálið númer. Númerið er hægt að nota til að fylgjast með málinu á vef héraðsdóms.

Gerandinn játar

Ef gerandi játar ákveður dómari refsingu, yfirleitt innan fjögurra vikna frá þingfestingunni. Ef hann játar þarft þú ekki að bera vitni fyrir dómi.

Gerandinn neitar

Ef gerandi neitar sök fer fram aðalmeðferð í málinu. Aðalmeðferð er það sem kallað er réttarhöld í daglegu tali.

Aðalmeðferð

Málið er flutt af héraðssaksóknara og verjanda gerandans. Meðal annars eru kölluð til vitni sem tengjast málinu. Allir eldri en 15 ára eru skyldugir til að koma fyrir dóm sem vitni til að svara spurningum ef þeir fá boð. Eitt af mikilvægustu vitnunum ert þú, þolandinn í málinu.

Réttargæslumaðurinn þinn er viðstaddur alla aðalmeðferðina fyrir þína hönd. Ef hann hefur lagt fram bótakröfu í málinu gerir hann grein fyrir henni fyrir dómara.

Lesa meira um bætur.

Undirbúningur

Réttargæslumaðurinn lætur vita hvenær þú átt að mæta og er þér til stuðnings í ferlinu.

Að mæta í héraðsdóm

Sá sem ber vitni fyrir dómi má ekki hlusta á framburð þeirra sem gefa sinn vitnisburð á undan. Þú bíður þess vegna fyrir utan dómsalinn þar til þér er vísað inn. Líklegast berð þú vitni næst á eftir gerandanum. Stundum getur vitnisburður orðið lengri en áætlað var og þá gætir þú þurft að bíða lengur en þú hélst í fyrstu. Þú mátt svo fylgjast með réttarhöldunum eftir að þú hefur borið vitni, ef þú vilt.

Lokuð réttarhöld

Flest kynferðisbrotamál eru ekki opin almenningi.

Í dómsalnum

Inni í dómsalnum eru dómari, saksóknari, verjandi gerandans, réttargæslumaðurinn þinn og svo gæti gerandinn verið viðstaddur líka. Þér til stuðnings inni í dómsalnum er líka fulltrúi frá barnavernd sem þú hefur verið í samskiptum við.

Þegar komið er að þér gengur þú inn í dómsalinn og sest í vitnastúku. Yfirleitt eru dómsalir lítil herbergi og því er nálægð milli fólks stundum meiri en búast mætti við. Gerandinn gæti því setið nokkrum metrum frá þér. Gerandi hefur rétt á því að vera inni í salnum en oft víkja þeir sér frá eða kjósa að vera ekki viðstaddir.

Beiðni um að sakborningur víki úr dómsal

Mögulegt er að óska eftir því að sakborningurinn verði ekki viðstaddur í dómsalnum á meðan þú berð vitni. Það er réttargæslumaðurinn þinn sem setur fram þá beiðni. Stundum samþykkir gerandi að víkja en ef ekki þarf dómarinn að úrskurða um hvort hann eigi að víkja eða ekki.

Hverjir sitja hvar?

Vinstra megin í dómsalnum situr saksóknari og réttargæslumaðurinn þinn. Hægra megin sitja gerandi og verjandi hans. Dómarinn er svo í miðjunni. Gott ráð er að horfa bara á dómarann og tala til hans, eða í þá átt sem héraðssaksóknari og réttargæslumaðurinn sitja til að fá styrk.

Dómari spyr og leiðbeinir

Fyrst biður dómari þig um að segja hvað þú heitir og útskýrir í stuttu máli hvernig þetta muni ganga fyrir sig. Dómari segir þér að það sé skylda að segja satt og rétt frá og að það sé refsivert að segja rangt frá fyrir dómi. Þetta þýðir ekki að dómarinn búist við því að þú segir ósatt, heldur er þetta sagt við öll vitni. Ef gerandinn er tengdur þér nánum fjölskylduböndum kynnir dómarinn þér að þú þurfir ekki að gefa skýrslu.

Hvað á ég að segja?

Yfirleitt er brotaþoli fyrst beðinn um að segja frá því atviki sem er til umfjöllunar. Síðan spyr saksóknari frá héraðssaksóknara út í einstök atriði. Eftir að fulltrúi héraðssaksóknara hefur spurt spurninga býðst verjanda að spyrja og stundum spyr réttargæslumaður og dómari einnig.

Í lagi að vera óviss

Markmiðið með því að hlusta á þína frásögn er að varpa ljósi á atvik málsins. Þú ert að rifja upp erfið atriði í erfiðum kringumstæðum. Það er því allt í lagi, og reyndar mikilvægt, að láta vita ef þú manst ekki eða ert óviss um eitthvað. Stundum rifja dómari, sækjandi eða verjandi upp hvað þú sagðir í skýrslutöku hjá lögreglu og spyrja hvort sú lýsing hafi verið rétt.

Eftir vitnisburðinn

Eftir að þú hefur borið vitni mátt þú yfirgefa dómsalinn eða vera áfram í dómsalnum og fylgjast með framhaldi málsins.

Æfing í sýndardómsal

Skjáskot úr sýndardómssalnum sem sýnir hvar vitnið situr og horfir beint á dómarann sem situr einn þar sem gætu setið þrír dómarar.  Til hægri er sakborningur og verjandi en hægra megin eru lögmenn saksóknara og réttarritarinn.
Vitnum í dómsmálum stendur til boða að heimsækja dómsal í sýndarveruleika til undirbúnings. Aðstaðan er hjá Ríkislögreglustjóra við Skúlagötu 21 við Hlemm.

Tímalengd

Það tekur um sex mánuði að fara yfir málið hjá héraðssaksóknara áður en ákvörðun er tekin um ákæru eða niðurfellingu. Ef ákært er í málinu þarf að taka málið fyrir í:

  1. Þingfestingu
  2. Aðalmeðferð
  3. Dómsuppkvaðningu

Á milli þingfestingar og aðalmeðferðar líða allt frá einum mánuði og upp í sex. Það fer eftir skilum á greinargerðum, álagi hjá dómara sem fær úthlutað þínu máli og fleiru. Dóm á svo að kveða upp innan fjögurra vikna frá aðalmeðferðinni.

Dagskrá héraðsdómstólanna á vefnum

Á vef héraðsdóms (undir Dagskrá) er hægt að sjá mál sem bíða þess að vera tekin fyrir og hvort um er að ræða þingfestingu, aðalmeðferð eða dómsuppkvaðningu. Þar er líka hægt að skoða dóma sem hafa verið felldir á hverju landsvæði fyrir sig.