Öllum er skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar ef þeir hafa ástæðu til að ætla að barn verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi.

Barnaverndarlög 16. grein b.

Ofbeldi gegn börnum

Ofbeldi birtist í mörgum myndum. Það getur verið líkamlegt, andlegt og kynferðislegt. Það er líka ofbeldi gegn barni þegar líf og heilsu ófædds barns er stefnt í hættu. Afleiðingar ofbeldis geta verið alvarlegar og varað langt fram á fullorðinsár. Dæmi um afleiðingar eru lágt sjálfsmat, kvíði, þunglyndi, aukin hætta á langvinnum sjúkdómum, sjálfsvígshugsanir og áfengis- og vímuefnanotkun.

Þó að heimilisofbeldi beinist ekki að barninu sjálfu þá hefur það áhrif á líðan og þroska barnsins. Börn geta líka beitt önnur börn ofbeldi.

Hafðu samband við 112 vegna gruns eða vitneskju um að barn sé beitt ofbeldi.

Andlegt ofbeldi

Oft er erfitt að greina andlegt eða tilfinningalegt ofbeldi, en það getur haft mjög alvarlegar afleiðingar, jafnvel verri en líkamlegt ofbeldi. Það er andlegt ofbeldi þegar foreldrar eða aðrir umönnunaraðilar sýna barni viðvarandi neikvætt viðhorf og neikvæðar tilfinningar. Það er andlegt ofbeldi þegar barn verður vitni að ofbeldi milli foreldra sinna.

Dæmi um andlegt ofbeldi:

 • Viðhorf eða hegðun sem segir að barnið sé einskis vert, engum þyki vænt um það eða enginn vilji sjá það.
 • Algjört aðgerðarleysi, eins og að sýna barninu engar tilfinningar.
 • Þegar barn er móðgað, kallað ljótum nöfnum eða komið fram við það á ómanneskjulegan eða niðrandi hátt.
Sóley er 13 ára stelpa sem ólst upp við ofbeldi. Hún hefur nú flutt á annað heimili með mömmu sinni og bróður þar sem þau lifa nýju lífi í öryggi.

Líkamlegt ofbeldi

Líkamlegt ofbeldi leiðir til þess að barnið skaðast eða er líklegt til þess. Ofbeldið getur verið sjáanlegt, til dæmis marblettir, skrámur, brunasár eða beinbrot, en stundum sést það ekki.

Dæmi um líkamlegt ofbeldi:

 • Barnið er slegið, hrist, því hent til, brennt eða bundið.
 • Barni er viljandi gefin hættuleg lyf eða annað sem getur skaðað það.
 • Barni er meinað um nauðsynleg lyf.

Er unglingurinn þinn í ofbeldissambandi?

Foreldrar geta ekki treyst því að börnin eða unglingarnir segja frá og því er mikilvægt að þekkja einkenni á ofbeldissambandi.

Kynferðislegt ofbeldi

Kynferðislegt ofbeldi felur í sér að kynferðislegum athöfnum, orðum eða myndum er beint að barni. Kynferðislegt ofbeldi getur átt sér stað milli fullorðins einstaklings og barns eða milli tveggja barna þar sem annar einstaklingur hefur vald yfir hinum. Stundum er tæling undanfari ofbeldisins.

Dæmi um kynferðislegt ofbeldi:

 • Barn er látið horfa á klámefni.
 • Myndir eru teknar af barni í þeim tilgangi að örva kynferðislega.
 • Að þuklað sé á kynfærum barns eða barn látið þukla á kynfærum einhvers.
 • Kynferðislegar myndir, orð eða samræður á samfélagsmiðlum.
 • Unglingur er beðinn um að senda eða selja kynferðislegar myndir af sér.
 • Kynmök við barn.

Þekkir þú birtingarmyndir ofbeldis?

Skoða fleiri dæmi

Fjóla

Eftir að barnsfaðir Fjólu fór skyndilega frá henni og þriggja ára stelpunni þeirra, Ásdísi, leitaði hún meira og meira í áfengi. Því meira sem Fjóla drekkur því oftar gerist það að hún reiðist við Ásdísi sem er mjög lík pabba sínum. Fjóla hefur oft hreytt í Ásdísi að það sé henni kenna að pabbi hennar fór frá þeim eða segir henni að fara inn í herbergi því hún getur ekki horft upp á hana.

Nágrannakona Fjólu passar oft Ásdísi en þegar Fjóla sækir ekki dóttur sína eitt skiptið fyrr en morguninn eftir veit nágrannakonan ekki alveg hvað hún eigi að gera.

Er þetta ofbeldi?

Úrræði í boði

Skoða öll úrræði

Barnavernd

Markmið barnaverndar er að styðja foreldra til að hugsa um börnin sín. Ef þú heldur að barn sé beitt ofbeldi eða búi við vanrækslu ættirðu að láta barnavernd vita.

Þrjár dökkhærðar stelpur sitja á grasi. Þær snúa baki í myndavélina og spjalla saman.

Barnaheill

Barnaheill býður upp á ráðgjöf um allt varðandi börn. Á vefsíðu þeirra er hægt að benda á óviðeigandi hegðun gagnvart börnum á netinu.

Samskiptaráðgjafi

Samskiptaráðgjafi er hér til að hlusta, styðja þig og aðstoða með öll mál sem snerta óeðlileg samskipti eða áreiti við íþróttaiðkun eða æskulýðsstörf.

Öryggi í netsamskiptum barna

Margt er að varast í netsamskiptum og mikilvægt að kenna börnum og unglingum leiðir til að koma í veg fyrir stafræn brot og leiðir til að takast á við það ef það gerist.

Vanræksla

Vanræksla getur verið bæði tilfinningaleg og líkamleg. Það er vanræksla þegar barn fær ekki þá umönnun og aðbúnað sem því er nauðsynlegt og getur skaðað þroska þess.

Manneskja situr í hjólastól. Hún snýr frá okkur og horfir upp í vindinn. Mikið og liðað hár sveiflast í vindinum.